بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اعضای حسی خاص (گوش) در پرندگان

گوش بیرونی کانال نسبتا کوتاهی است که از مجرای شنوایی بیرونی به سمت شکمی و خلفی تا پرده صماخ امتداد می یابد. مجرای شنوایی بیرونی یک سوراخ کوچک تقریبا همیشه مدور است که از سمت بیرون در هر طرف سر باز می شود. در ماکیان اهلی قطر آن 5-4 میلیمتر…
ادامه مطلب

جناغ در پرندگان

جناغ در پرندگان نسبت به دیگر مهره داران بیشتر رشد کرده است و به عنوان عامل اصلی در طبقه بندی پرندگان بکار می رود. در رتایت ها جناغ مسطح است به طور مثال بلمی شکل است. در مرغان کارینیت (carinate) که بسیاری از پرندگان را در بر می گیرند جناغ…
ادامه مطلب

حنجره

اسکلت حنجره از چهار غضروف تشکیل شده است که بخشهایی از آن استخوانی است. غضروف انگشتری یک ساختار میانی است که به شکل ملاقه شکر است. در بخش خلفی به سمت راست و چپ ملاقه ( بالهای انگشتری ) به جهت پشتی خم می شوند. هر کدام از بالها در…
ادامه مطلب

گوش میانی

گوش میانی حفره ای پر از هوا میان پرده صماخ و گوش درونی است بر خلاف پرده صماخ پستانداران پرده صماخ پرندگان بجای برجسته بودن به سمت درون به سمت بیرون برجسته است. در جغدها به طور استثنایی قطر این پرده بزرگ است. کشش در پرده صماخ به وسیله عضله…
ادامه مطلب

زبان در پرندگان

زبان به وسیله دستگاه هیوبرانکیال نگهداری می شود که با توجه به سازگاریهای تغذیه ای تفاوتهای زیادی را نشان می دهد. اساسا سه نوع سازگاری تشخیص داده می شود. سازگاری برای گردآوری غذا  در این نوع سازگاری زبانها طویل باریک و خارج شدنی از دهان هستند و به عنوان کاوشگر…
ادامه مطلب

سازگاری برای دستکاری غذا در پرندگان

در این نوع زبان ها نمی توانند از دهان خارج شوند. انواع گوناگون شامل زبانهای کوتاه ضخیم و گوشتالو پرندگان دانه خوار و فندق خوار مانند طوطی ها و سهره ها زبانهای ضخیم و سوهانی شکل پرندگان شکاری که در آنها ناحیه قدامی اغلب بسیار سخت و زبر است و…
ادامه مطلب

دستگاه تناسلی ماده

دو گناد و اویدوکت متقارن دو طرفه در رویان پرندگان رشد و تکامل می یابند.عموما در پرندگان و به هر حال درتمام گونه های اهلی تخمدان وایدوکت چپ رشد وتکامل سریع تر ازقرینه خود در سمت راست دارند.در بسیاری از گونه ها در دوران بلوغ فقط اعضای سمت چپ جنس…
ادامه مطلب

خصوصیات فیزیکی تخم + اندازه

تخمهای گونه های گوناگون تغییرات زیاد شکل ظاهری بیرونی را نشان می دهند. اندازه به طور کلی اندازه تخم به جثه والدین بستگی دارد اگرچه وزن نسبی تخم معمولا به نسبت ، نسبت به افزایش وزن بدن کاسته می شود. همچنین تخمهای انواع گونه های پرسوشیال precocial مانند ماکیان اهلی…
ادامه مطلب

بدن پرندگان

بدن پرندگان بطورکلی از قسمتهای زیر تشکیل شده است: 1. پوشش بدن: پوست و پرهای بدن پرندگان به منزله محافظی در برابر عوارض و عوامل خارجی بشمار می رود. · پوست: پوست بدن در پرندگان نازک وظریف و پرها بر روی آن قرار گرفته است .پوست پرندگان عاری از فرگونه…
ادامه مطلب

چگونه به طوطی سخن گفتن و حرف زدن بیاموزیم

از هزار کاسکو هر هزار تا توانایی حرف زدن و یادگیری دارند. یکی از سوالات رایج این است: ایا پرنده من توانایی حرف زدن دارد؟ حتی پرنده شما اگر وحشی باشد ،اگر حصله داشته باشید و با ارامش با طوطی خود برخورد کنید. بالاخره روزی (شاید حتی پس از 2…
ادامه مطلب