بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت
  • واکسن های چندگانه :

 

این واکسن ها برای پیشگیری از بروز بیماری هایی مانند پاروو ویروس، دیستمپر، هپاتیت عفونی سگ و … مورد استفاده قرار می گیرد. اولین واکسن در سن 2 ماهگی و تکرار بعدی آن در یک ماه بعد می باشد و سپس به صورت سالیانه تکرار می گردد.

 

  • واکسن 3 گانه :

 

این واکسن برای پیشگیری از بروز بیماری های کلسی ویروس، پن لكوپني و رینوتراکئیت گربه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  • واکسن هاری :

این واکسن برای مقابله با بیماری خطرناک هاری می باشد. بیماری هاری جزو بیماری های مشترک با انسان بوده و پیشگیری از آن ضروری می باشد. برای اولین بار در سن 3 ماهگی برای سگ و گربه تزریق می گردد و به صورت  ساليانه تکرار می گردد.

پیام بگذارید

X