با سلام بدن پرندگان خانگي از جمله قناري و بلبل دچار انگلهاي خارجي ميشود جهت رفع مشکل چه بايد کرد؟

  • Home
  • پرسش های متداول
  • با سلام بدن پرندگان خانگي از جمله قناري و بلبل دچار انگلهاي خارجي ميشود جهت رفع مشکل چه بايد کرد؟

با تشکر از طرح سوال شما با توجه به اينکه بدن اين نوع پرندگان به ندرت دچار انگل هاي خارجي مي شود  بهتر است با معاينه دقيق و تشخيص نوع انگل نسبت به درمان اقدام شود. دکتر برهاني کيا(متخصص پرندگان و حيوانات خاص).

پیام بگذارید