سلام لاک پشت هاي گوش قرمز چند نوبت و چه مقدار غذا لازم دارند؟

بسته به ميزان رشد دلخواه شما مي توانيد مقدار غذا را تنظيم کنيد.البته بسته به شرايط محيط هم دارد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.