قناري هاي من دچار بيماري شده اند كه پرنده بعد از در امدن از تخم مدت 20 روز زنده مانده و به راحتي زندگي مي كند انگاه بدون دليل در روز 20به بعد به طور ناگهاني جوجه تلف مي شود . 2- در درمان بيماري اسهال بايد چه كرد

  • Home
  • پرسش های متداول
  • قناري هاي من دچار بيماري شده اند كه پرنده بعد از در امدن از تخم مدت 20 روز زنده مانده و به راحتي زندگي مي كند انگاه بدون دليل در روز 20به بعد به طور ناگهاني جوجه تلف مي شود . 2- در درمان بيماري اسهال بايد چه كرد

مرگ بعد از 20 روز احتمالا بر اثر اختلال ژنتيکي يا عفوني مي باشد که مي  بايست با اطلاعات دقيقتر که از جانب صاحب حيوان گرفته مي شود علت اصلي مرگ  را در يافت.  اسهال بيماري نيست يک سندرم است و سندرم يک نشانه يا عارضه باليني مي باشد  که مي تواند دلايل متفاوت داشته باشد.

پیام بگذارید