بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

براي درمان بيماري سفيدک از دارويJBL Punktol مي توانيد استفاده کنيد .اين  بيماري در نتيجه استرس نمايان مي شودلذ ا تا حد امکان  از بروز استرس هاي  محيطي جلوگيري نمائيد(افت دماو تغيير ph).و از فروشگاه هاي فروش ماهي و  آکواريوم مي توانيد تهيه نمائيد.

پیام بگذارید