بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اکثرا به بچه هاي سنجاب غلات (بيسکويت)و لبنيات وميوه داده مي شود و از خوردن خشکبار(فندق وگردو)جدا خودداري کنيد.

پیام بگذارید