بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

هوش : معقول
 سر و صدا : معقول
 رابطه با سگ ها : معقول
 رابطه با کودکان : معقول
 دوستدار رفتن به بیرون از خانه :نه بسیار
 نظافت : بسیار

 این گربه پوششی طلایی دارد که در عمق آن رنگ های قهوه ای و مشکی خودنمایی می کنند و پرپشت و ابریشمی ست.
چشم های این نژاد زمردی یا سبز-آبی است .
بیشتر اوقات بازیگوش هستند.
به طور کلی ترجیح می دهند در زندگی ای با سرعت آهسته باشند. (کم تحرک اند) هم چنین آنها به وسایل رفاهی خانه شان توجه زیاد می کنند!
پرشین های امروزی از لحاظ سر و صدا با اجدادشان فرق دارند و همین ویژگی آنها را شبیه گربه های نژاد مین یا نروژین فارست ها می کند.

پیام بگذارید

X