بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

همانطور که قبلا اشاره شد ایگوآناها حیواناتی وحشی و پرقدرت، پرخاشگر و در بعضی مواقع بسیار خطرناک می باشند.
و برنامه ریزی برای تربیت و رام کردن آنها الزامی می باشد و باعث می شود این خزنده از حالت وحشی خارج شده و به یک حیوان آرام خانگی بدل گردد.

بیاد داشته باشید که ایگوآناها، تغییر محیط زندگی خود را به خوبی احساس می کنند و این باعث احساس نا امنی و عصبانیت در حیوان می شود و یکی دیگر از دلایل خشونت، ورود به فصل تولید مثل می باشد.
ایگوآناها به وسیله دندانها، دم و ناخنها از خود دفاع می کنند.

و این بسیار مهم است که شما بدانید در زمانی که به وسیله این حیوان مورد حمله قرار گرفتید چه رفتاری باید انجام دهید:
اگر در شرایطی قرار گرفتید که ایگوآنا دست شما را گاز گرفت، ابتدا باید آرامش خود را حفظ کنید و بدون صدا و هرگونه هیجانی رفتار کنید، زیرا در غیر این صورت رفتار شما باعث هیجان زدگی بیشتر در ایگوآنا شده و حیوان محکم تر پوست شما را گاز گرفته و دیر تر رها می کند.
در این شرایط شما باید صبر کنید تا ایگوآنا خود شما را رها کند.
شما تا آنجا که ممکن است با آرامش و سریع عمل کنید و از کشیدن دست خود از دهان حیوان خودداری کنید، زیرا در این صورت ایگوآنا با دندانهای تیزی که دارد آسیب بیشتری به شما خواهد رساند.
و اگر فکر می کنید با واژگون کردن حیوان می توانید خود را رها سازید سخت در اشتباه هستید. بهترین روش برای رهایی، این است که از یک پارچه و یا پنبه آغشته به الکل و یا سرکه استفاده کنید و آنرا در زیر بینی و دهان ایگوآنا نگهدارید. این عمل باعث می شود ایگوآنا نتواند به خوبی تنفس کند و به همین منظور دهان را باز کرده، و شما به سرعت می توانید دست را از دهان حیوان خارج کنید.
حتی ممکن است با استفاده از این روش نیز ایگوآنا دهانش را باز نکند در این شرایط شما باید از فردی کمک گرفته تا به آرامی پارچه ای را دور بدن حیوان بپیچد و همراه شما به متخصصین خزندگان مراجعه کند تا دامپزشک حیوان را بیهوش کرده و دست شما را از دهان آن خارج کند.
بیاد داشته باشید گاز گرفتن ایگوآناهای بزرگ همراه با خونریزی شدید می باشد.
شما باید خیلی سریع جلوی خونریزی را گرفته و جای زخم را با مواد ضدعفونی کننده مانند بتادین و یا صابون های ضد باکتری شستشو دهید و با پماد ضد باکتری بپوشانید و روی آن را بانداژ کنید.
زمانی که شما در منزل از ایگوآنای بالغی نگهداری می کنید داشتن یک جعبه کمکهای اولیه بسیار الزامی می باشد.
درصورتی که زخم ایجاد شده توسط ایگوآنا عمیق و همراه خونریزی شدید بود، آنرا جدی بگیرید و سریع به پزشک مراجعه کرده و علت جراحت را بیان کنید.
همانطور که قبلا اشاره شد ایگوآناها ناخنهای قوی و تیزی دارند و به وسیله آنها چنگ میزنند. بهتر است همیشه ناخنهای این حیوان را تحت نظر گرفته و کوتاه نگهدارید، و این عمل باید به روشی صورت گیرد که بعد از برش ناخن، خونی از قسمت گرفته شده نیاید.
حال اگر ایگوآنا شما را چنگ زد، محل خراش را با آب نیمه گرم و صابون ضد باکتری شستشو داده و با گاز استریل آغشته به بتادین روی آنرا خشک کنید.
و بیاد داشته باشید که ناخن ایگوآنا منشأ عفونت و میکربهای تک یاخته ای می باشد، زیرا آنها با پنجه های خود بر روی پس مانده های غذا، میوه ها و مدفوعی که در کف محیط زندگیشان قرار دارد راه رفته و همیشه مقدار زیادی از این پس مانده ها در حفره زیر ناخن باقی می ماند که منبع مناسبی برای تجمع آلودگی می باشد که با ایجاد جراحت به داخل زخم منتقل شده و ایجاد عفونت می کند. به همین علت است که به نظافت مکان نگهداری ایگوآنا بسیار تاکید می شود.

پیام بگذارید