بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

این کار نباید انجام شود، چون تعادل رژیم غذایی روزانۀ سگ را برهم می زند و باعث چاقی و گدا شدن سگ می شود. همچنین شما دیگر معیار دقیقی از اشتهای سگ نخواهید داشت.
و اگر چنین اشتباهی را انجام می دهید و سگ در زمان غذا خوردن شما بد رفتاری می کند (پارس می کند) لااقل به سگ سبزیجات زیاد ندهید زیرا باعث نفخ سگ می شود.
ته ماندۀ غذایی که به سگ می دهید نباید استخوان داشته باشد به همین علت همیشه توصیه می شود که به سگ ماهی ندهید.
همچنین هیچگاه ته ماندۀ غذایهای پر ادویه و تکه های چربی (پوست مرغ و دنبه و…) به سگ پیشکش نکنید.

پیام بگذارید