بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بسیاری از مراجعین من سوال میکنند که چرا به سگم غذا ی خشک بدهم سگم این غذا را دوست ندارد و یا مزه غذای خانگی رو بیشتر میپسندد تا غذای های خودش را در این مواقع من به انها پاسخی میدهم که بدین صورت است

سگ شما گناه نکرده که به دنیای تمدن پا گذاشته و قرار نیست که با پا گذاشتن به دنیا تمدن سگ بودن خود را فراموش کند بلکه فقط تعاملی با دنیا ی انسان ها دارد در طبیعت این سگ ها

استیک با سس قارچ استفاده نمیکردند و اصولا در طول هزاران سال نیز هیچگونه اموزشی برای استفاده استیک با سس قارچ ندیده اند انها گوشتخوارانی بودند که شکار میکردند و غذای خودشان را انتخاب میکردند اما اکنون که به دنیای انسان ها پا گذاشته اند دلیلی وجود ندارد که جیره غذایی ان ها نیز تغییر کند و دقیقا مانند انسان ها غذا بخورند

پس برای تعامل بهتر و بیشتر با حیوانات و اینکه خوش امد بگوییم به ورود انها به دنیا تمدن انسانی ،باید شرایط ورود انها را نیز تغییر بدهیم سگ ها نیازی به کربوهیدرات ندارند و باید

اسید های امینه لازم را به صورت کامل دریافت دارند که در غذای ما انسان ها کامل وجود ندارد پس یا باید خودمان در خانه غذایی کاملا بالانس را برای انها تولید کنیم یا این مورد را به دانشمندان و متخصصان تغذیه سگ ها و دامپزشکان بسپاریم

برای این منظور باید بدانید که جیره غذایی سگ کاملا باید بالانس شده و پیکر بندی شده برای سگ ها باشد و میزان پروتئین – گربوهیدارت و فیبر و چربی ان کاملا بالانس شده برای سگ ها باشد

اما مادر خانه ،ازمایشگاه مواد غذایی نداریم و نمیتوانیم کلیه نیاز های سگ را مرتفع کنیم

برای این منظور باید از شرکت های صاحب نام و دارای گرید خوب غذایی کمک بگیریم

اینجا باید توضیح بدهیم که اگر میخواهید غذای بی کیفیت و تجاری و بدو ن نام به حیوان خود بدهید بهتر است اصولا این غذا را به سگ ندهید شک نکنید که انقدر پول دار نیستیم که جنس ارزان بخریم پس بهتر است جنس خوب و با کیفیت به سگمان بدهیم

پیام بگذارید