توصیه هایی به منظور انجام واکسیناسیون عادی در سگ

ویروس دیستمپر سگ

توله های تازه به دنیا آمده ایمنی غیر فعال در برابر ویروس دیستمپر سگ را از مادر خود کسب می نمایند. عمدتا این آنتی بادیهای گرفته شده از مادر، در مدت چند ساعت اول پس از تولد از کلستروم (شیری که طی چند روز اول بعد از زایمان تولید می شود را کلستروم یا آغوز می نامند) جذب می شوند. بتدریج آنتی بادی های مادری ناپدید خواهند شد، اما این ایمنی اکثر توله ها را پس از مرحلۀ از شیر گرفتن محافظت می کند. آنتی بادی های مادری در توله ها گاهی اوقات در سنین 8 تا 14 هفتگی به زیر سطوح محافظت کننده کاهش می یابند. در این حالت آنتی بادیهای مادری با پاسخ بدن توله ها به واکسیناسیون، تداخل پیدا می نمایند. بنابراین به فواصل 3 تا 4 هفتگی و بین 6 تا 16 هفتگی، تعدادی از واکسیناسیونها انجام می شود.

واکسن زنده و تخفیف حدت یافته ویرویس دیستمپر، در حدود 100 درصد ایمنی می دهد. واکسن ویروس سرخک به اندازۀ واکسن ویروس دیستمپر محافظت کننده نیست، اما در تداخل با آنتی بادیهای مادری که سطح بالایی ندارد توله ها را در برابر بیماری محافظت می کند.

در توله هایی که کلستروم دریافت نموده اند، واکسیناسیون اولیه در سن 6 تا 8 هفتگی انجام شده و هر 3 تا 4 هفته تا زمانی که سن توله ها به 14 تا 16 هفتگی برسد ادامه می یابد. در توله های محروم از کلستروم، واکسیناسیون اولیه در 4 هفتگی و دوز ثانویه در 2 تا 4 هفته بعد تکرار می شود و واکسیناسیون هر 3 تا 4 هفته تا سن 14 تا 16 صورت می گیرد.

بیاد داشته باشید که هرگز از واکسن زندۀ تخفیف حدت یافته ویروس دیستمپر در توله هایی که سنینی کمتر از 3 تا 4 هفتگی دارند استفاده نکنید.

در سگهایی که سنین آنها بالای 16 هفتگی است، دوبار واکسیناسیون با فاصلۀ زمانی 2 تا 4 هفته صورت می گیرد.

اگر واکسیناسیون در توله هایی که سنشان کمتر از 6 تا 8 هفته است با واکسن زندۀ تخفیف حدت یافتۀ ویروس دیستمپر صورت گیرد، مخصوصا زمانی که با واکسن تحفیف حدت یافتۀ پاروا ویروس ترکیب شده باشد ممکن است در توله ها ایجاد عارضۀ انسفالیت (التهاب حاد بافت مغزی) پس از واکسیناسیون را به همراه داشته باشد.

واکسن زندۀ تخفیف حدت یافتۀ ویروس دیستمپر به شکل داخل وریدی (داخل رگ)، هیچ تاثیری در علایم بالینی شروع شده نخواهد داشت. در صورتی که این واکسن را در مدت 4 روز قبل از بروز علایم بالینی به حیوان تزریق کنید، ممکن است که شدت علایم بیماری کاهش یابد. هر چند که واکسنهای حاوی آنتی ژنهای دیگر، نظیر لپتوسپیرا یا آدنو ویروس را نباید به صورت داخل وریدی تجویز نمود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.