بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در این بخش به شرح و توضیح بعضی از واکسنهایی که می توان استفاده نمود می پردازیم که عبارتند از:

1_ واکسن دیستمپر سگ، لپتوسپیروز، آدنو ویروس و ویروس آنفولانزا

 
انواع مختلفی از واکسن ها در دسترس می باشند که توله ها و سگها را در برابر دستمپر سگ (آدنو ویروس تیپ I سگ،CAV1)، هپاتیت سگ، لپتوسپیروز (لپتوسپیرا کانیکولا ولپتوسپیرا ایکترو هموراژیا)، آندنو ویروس تیپ II (CAV2) و پارا آنفولانزا، ایمن می سازند. بعضی از این واکسنها به صورت انفرادی بوده و بعضی از آنها به صورت ترکیبی می باشند که عبارتند از:

 
الف) واکسن دیستمپر سگ

ب) واکسن چهارگانه (دیستمپر، هپاتیت و دو استرین از لپتوسپیرا)
1) کاندار _ دی اچ ال (CANDUR _ DHL)
2) کانی لپ _ دی اچ ال (CONILEP _ DHL)
3) نوبی واک _ دی اچ ال (NOBI VAC _ DHL)
4) کانی فا (CANIFFA)

ج) دورامون (DA2LP+CP)، آدنومون _ واکسن هفتگانه (دیستمپر و هپاتیت سگ، آدنو ویروس تیپ II، پارا آنفولانزا، پاروا ویروس و لپتوسپیرا (2 استرین)، به میزان یک میلی لیتر، بصورت زیر پوستی یا داخل عضله و در توله هایی با سنین 9 تا 14 هفتگیی هر 4 هفته یکبار تا 16 هفتگی تکرار می شود. واکسیناسیون سالانه نیز توصیه می شود.

د) دورامون (8 در 1)، سگها را در برابر کورونا ویروس و 7 بیماری ذکر شده در بالا محافظت می نماید.

ه) تزریق واکسن تخفیف حدت یافتۀ ویروس سرخک، در اغلب موارد می تواند توله ها را در برابر دیستمپر سگ ایمن سازد.
اما این ایمن سازی تنها 10 روز پایداری دارد و موقتی می باشد.

پیام بگذارید