بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

توله ها و سگهای جوان در مدتی که دندان ها و فکهای انها در حال توسعه هستند به چیز های مقاوم و سختی برای جویدن نیاز دارند.این تکامل و توسعه شامل افتادن دندان های شیری,تحریک رشد دندانهای اصلی که در زیر دندان های شیری قرار گرفته اند ,به کمک خارج شدن دندان اصلی از لثه,تکامل فکها و محکم قرار گرفتن دندان اصلی در فک ها می شود.
سگهای بالغ نیز به جویدن تمایل دارند که علل ان شامل تمیز ساختن دندان ها,ماساژ دادن لثه ,فعال نگه داشتن فکها و همچنین نیاز به تخلیه شرارت و خشونت های داخلی می باشد.پوسیدگی های دندان انچنان که دندان های انسان را مبتلا می سازد در سگها شایع نیست ,اما تشکیل جرمهای دندانی که برروی دندان سگها به خصوص در مرز بین دندان و لثه تجمع می یابد از سرعت بیشتری نسبت به انسان برخوردار است.
این رسوب ها چنانچه برداشته نشوند شروع به تحریک نموده و متعاقبا عفونی می گردند.در پی ان مینای دندان دستخوش فرسایش و تضعیف گشته و نهایتا تخریب ریشه دندان را به دنبال خواهد داشت.لذا توجه به این امر بسیار حائز اهمیت است که جهت حفظ بهداشت دهان و دندان به صورت دوره ای به دامپزشک مراجعه شود.
تکامل دندان و فک به طور نرمال 1 سال و یا بیشتر ادامه میابد.این امر به نژاد سگ,فعالیت های جوشی ان ,میزان مصرف کلسیم و سایر فاکتور های شناخته شده یا شناخته نشده ارتباط دارد.وقوع بیماری ها نظیر دیستمپر می توانند در بعضی موارد رشد دندان و فک را متوقف سازند.
حال روشن شد که چرا سگ ها به خصوص توله ها و سگ های جوان زمانی که وسایل جویدنی مورد نیازشان از سوی صاحبانشان تامین نمی شود وسایل (احتمالا)با ارزش خانه را با جویدنی های خود خراب مستهلک می سازند.
بنابراین با قرار دادن 1 وسیله جویدنی برای سگ ,وسایل خانه را از تخریب حفظ کنید و از سوی دیگر تکامل مناسب دندان ها و فک ها را بیمه نمائید.به عبارت دیگر زمانی که غریزه به او می گوید بجو واقعا چیز مناسبی برای جویدن در اختیار داشته باشد.از سوی دیگر ان چیزی که شما برای جویدن سگ در نظر می گیرید باید از دیدگاه وی نیز وابل قبول باشد .نکنه بسیار حائز اهمیت دیگر این است که سگ هارا باید از جویدن هر چیزی منع کرد.زیرا ان ها می توانند اجسام را خورد کنند و یا اشیا غیر قابل هضم را ببلعند.تکه های تیز نظیر قطعاتی از استخوان که توسط سگ خورد شده و بلعیده شده باشد ممکن است باعث سوراخ شدگی دستگاه گوارش و تلف شدن سگ گردد.اشیا غیر قابل هضمی که می توانند به صورت قطعه قطعه در ایند نظیر اسباب بازی های کائوچویی یا پلاستیک های ظریف اغلب به دندان گرفته شده و بلعیده می گردند.این اجسام اگر با استفراغ خارج نشوند می توانند باعث انسداد دستگاه گوارش گردد,که در این حال باعث مرگ دلخراشی خواهد شد مگر ان که یک جراحی سریع بر روی حیوان صورت پذیرد.

پیام بگذارید