بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

تصمیم راجع به عقیم سازی سگ:
اگر شما تصمیم ندارید که از سگ خود در اینده نسلی به وجود اید بهتر است هرچه زودتر نسبت به عقیم ساختن حیوان اقدام نمائید.در این حال درمورد سگ های نر عمل اخته یعنی خارج ساختن هر دو بیضه و در سگ ماده خارج ساختن هر دو تخمدان و رحم انجام می گیرد.بستن لوله تخم بر (اویدوکت)که در زنان متداول می باشد در سگها قابل اجرا نیست.
در هر دو جنس این اعمال جراحی باعث تغییر در رفتار و خصوصیات سگ نمی گردد.با این وجود سگ های نر اخته شده تمایل کمتری به ولگردی دارند و از سوی دیگر با سایر سگهای نر کمتر نزاع می کنند و کمتر بر روی اشیاء و افراد پرش انجام می دهند.درمورد سگ های ماده این جراحی دشوارتر و در نتیجه به پرستاری بیشتری هم نیاز دارد.
دامپزشک شما ضمن معاینه دام می تواند بهترین زمان این جراحی را تعیین نماید اما در هر صورت این جراحی هرچه زودتر انجام شود بهتر است.

پیام بگذارید