بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


برخی سگها با عروسکهایشان خیلی رفتار خشنی دارند.البته ممکن است سگهای خوش اخلاقی

  هم باشند ولی رفتاری مخرب با عروسکهایشان داشته باشند.

این رفتار آزاردهنده است زمانی که شما صاحب سگ باشید و مدام برای او عروسک بخرید و او

  آنها را خراب کند.خیلی از سگها هستند که عروسکهای صدا دار را بعد از بازی پرت میکنند .

چرا سگها این کار را میکنند ؟

تئوری ما به طبیعت بر میگردد .زمانی که سگها طعمه شکار میکنند ،آنها باید حمله بکنند و

بکشند ،طعمه آنها از خودش صدا تولید میکند و فریاد میکشد .

این قسمتی از غریضه شکار کردن طبیعی آنهاست،اول که طعمه پاره میشود از خود صدا در می

 آورد ،برای همین سگ برای کشتن آنها میخواهد صدا را قطع کند و این برای سگهای گرسنه

 عمل رضایت بخشی است.

زمانی که طعمه میمیرد صدای فریاد طعمه از بین میرود،عروسکهای صدا دار میتوانند همچین

 حس مشابهی را القا کنند. سگ برای اینکه صدای فریاد آنها را خفه کند قصد از بین بردن آنها

 را میکند.

بنابراین بسیاری از سگها زمانی که دیگر عروسکشان صدا تولید نمیکند دیگر با آنها بازی

 نمیکنند ،بعضی از عروسکهای صدا دار شکل مار هستند و سگها عاشق آنها هستند زیرا کل بدن

 این مارها با جق جقه پر شده است .

بعضی از عروسکهای صدادار بصورت حلقه های بسیار نرم

 و با دوامی هستند که بازی با آنها برای سگها لذت بخش است.

پیام بگذارید