بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سرطان ریه در سگها گاهی اوقات اصلی است ، یعنی در ریه ها به وجود می آید و رشد میکند ، ولی اکثرا در عضوی دیگر مثلا کبد به وجود آمده و سپس به ریه ها منتقل می شود .
سرطان ریه اصلی در سگها بسیار نادر است و تنها 4 مرحله دارد . سرطان ریه باید به سرعت تشخیص داده شود تا شاید بتوان با درمان سگ را از مرگ نجات داد .

مرحله اول پیشرفت سرطان ریه در سگها

سرطان ریه اصلی در سگها تنها 4 مرحله دارد ، البته این نوع سرطان ریه در سگها بسیار نادر است و معمولا تومور در نقطه ای دیگر از بدن به وجود آمده و سپس به ریه ها منتقل می شود .
سرطان ریه اصلی بسیار خطرناک است و بهتر است که در مرحله اول تشخیص داده شود .
در مرحله اول ، سگ دارای تومور کوچکی خواهد بود که به اعضای اطراف خود آسیب خاصی نمی رساند . نشانه های مرحله اول سرطان ریه در سگها شامل سرفه مداوم و کاهش اشتها میشود ، گاهی اوقات بعضی سگها سرفه های خونی نیز دارند .
بسیاری از سگها در مرحله اول دارای نشانه خاصی نیستند و در صورت تشخیص سرطان در این مرحله امکان برداشت تومور با عمل جراحی وجود دارد .

مرحله دوم پیشرفت سرطان ریه در سگها

 در مرحله دوم تومور های کوچکی که اندازه آنها از 5 سانتی متر بیشتر نیست به وجود می آیند و موجب مشکلات تنفسی و سرفه بیش از حد می شوند . هنوز میتوان تومور ها را با عمل جراحی از بدن سگ خارج کرد و پس از جراحی نیز انجام شیمی درمانی برای جلوگیری از تولد سلول های سرطانی جدید لازم است .

پیام بگذارید