بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

آخرین دلیل متداول گرفتگی روده، هنگامی است که توده ای از استخوانهای نیمه جویده، بخش پایینی راست روده را مسدود می سازد.
علائم آن شبیه نشانه هایی است که در تورم پروستات دیده می شود، با این تفاوت که معمولا سگهایی که به این عارضه دچار می شوند جوانتر می باشند. معاینه از طریق راست روده انجام می شود و وجود توده ای از استخوانهای فشرده را آشکار می کند؛ وجود خون در مقعد اغلب نشاندهندۀ آسیب به پردۀ مخاطی است.
درمان این بیماری تنها در صلاحیت دکتر دامپزشک است. دامپزشک پارافین مایع (Liquid Paraffin) را به صورت خوراکی تجویز خواهد کرد و احتمالا تا رمانی که راست روده خال نشده است، سگ را بستری خواهد نمود.
دامپزشکان از چندین بار تنقیۀ پارافین مایع نیز ممکن است استفاده کنند تا تخلیه راست روده سریعتر صورت گیرد.
پارافین مایع دارای ویژگی تسکین دهندگی و لغزنده سازی است.

انباشتگی غدد مقعدی
 بی تردید این عارضه متداولترین عارضه ای است که در طب سگ با آن برخورد می کنیم.
معمولا نخستین نشانه این است که سگ مقعد خود را بشدت روی کف اتاق، فرش و زمین می کشد. ممکن است حیوان به آرامی دراز کشیده باشد، سپس ناگهان زوزه بکشد و به سمت دیگر اتاق یورش ببرد. و اغلب هنگامی که صاحبان این قبیل سگها به دامپزشک مراجعه می کنند از و جود کرمها صحبت می کنند در صورتی که این باور اشتباه می باشد.
علت بروز این حالت در سگ انباشته و متراکم شدن ترشحات غدۀ مقعدی می باشد.
در هر طرف مقعد سگ یک غده وجود دارد که غدۀ مقعدی نامیده می شود. این غدد مایع بدبو لغزنده ای را ترشح می کنند که مسلما هر بار که سگ مدفوع دفع می کند، به درون مقعد تخلیه می گردد.
به دلیل نوع غذای امروزی، اکثر سگها نیازی به استفاده از این غده ها پیدا نمی کنند؛ مدفوع به اندازه ای نرم است که نیازی به آنها نیست. در نتیجه این غدد انباشته و متراکم می شوند و در مقعد حیوان حالت خارش و سوزش را ایجاد می کنند.
در زمان بروز چنین حالاتی در سگ بی درنگ بیمار را نزد دامپزشک ببرید. دامپزشک محتویات بدبو را بافشار بیرون می آورد و داروهای آنتی بیوتیک یا محلول یُد دار را به غده ها تزریق می کند.
اگر بیماری مزمن شود و سگ را پیوسته با دشواری روبرو کند، ممکن است دکتر دامپزشک این غده ها را طی عمل جراحی خارج کند.
تحقیقات نشان داده بهترین نتایج را با تزریق محلول لگول یُد دار به درون غده ها پس از تخلیۀ هفتگی آنها به مدت سه هفته می توان به دست آورد. ظاهرا این روش، سلولهای ترشحی را که غده را مفروش نموده اند تخریب می کند و ترشح محتویات را متوقف می سازد.

پیام بگذارید