اختلالات گوش در سگ و چگونگی حفظ بهداشت آن

گوش سگ بطور باور نکردنی حساس است و صداهایی که برای انسان قابل شنیدن نیست را تشخیص می دهد. سگها صداهایی با فرکانس 40 تا 60 هزار هرتز را می شنوند. این به آن معنی است این حیوان قدرت شنوایی صداهایی با طول موج بیشتر و کمتر از حدود شنوایی انسان را دارا می باشد. از جهت دیگر سگها به دلیل قدرت چرخش 90 درجۀ گوشها به راحتی می توانند جهت صداها و موقعیت منبع صدا را تشخیص دهند. در مجموع موقعیت یابی منبع صدا در سگ بسیار قوی تر از انسان است و در عین حال فاصلۀ شنوایی آنها 4 برابر انسان می باشد.
اگرچه ظاهر گوش در نژادهای مختلف متفاوت است اما ساختمان و عمل گوش در همۀ نژادها یکسان می باشد.
گوش سگ مانند انسان از سه بخش تشکیل می شود، که شامل:
گوش بیرونی، گوش میانی و گوش درونی می باشد.

حفظ بهداشت گوش
 لازم است گوش سگ بطور مرتب از نظر وجود بیماری و نظافت مورد معاینه قرار داد. توجه و حفظ بهداشت گوش در سگ موجب پیشگیری از انتشار عفونت به گوش میانی و درونی خواهد شد. به همین منظور تمیز گردن مرتب گوش سگ را صاحبان باید بیاموزند و به آن عمل کنند.
بیشتر سگها علاقه ای ندارند که گوش آنها را تمیز کنید و یا داخل گوش قطره یا پماد تجویز کنید به همین علت در زمانی که تصمیم به این عمل دارید باید سگ را کاملا تحت کنترل خود داشته باشید تا آسیبی به گوش وارد نشود.
شما می توانید از دو روش استفاده کنید، ابتدا باید سگ را بر روی میز بلند قرار دهید، در این زمان به علت ترس غریزی سگ از ارتفاع، و نداشتن تعادل حیوان کم تحرک تر می شود.

در روش اول شما مانند تصویر بر روی شکم خوابانده، بازوی چپ را زیرگلوی سگ قرار داده (در این زمان نباید به مجاری تنفسی سگ فشار وارد کنید) و بازوی راست را بر روی پست سگ قرار داده و از حرکت ناگهانی سگ جلوگیری گرده و به نظافت و یا تجویز دارو می پردازید.

در روش دوم سگ را به پهلو خوابانده مانند تصویر و با دست چپ پای سگ را از آرنج نگاه داشته ( هرگز انگشتان سگ را در این زمان نگیرید) و بازوی راست خود را بر پهلوی سگ تکیه داده و به نظافت و یا تجویز دارو می پردازید.
 _________________
وسایلی که برای نظافت گوش سگ لازم است

_ محلول شستشوی گوش: برای شستشو و تمیز کردن گوش از آن استفاده می شود. این محلول را می توانید از پت شاپ پرشین پت نیز تهیه کنید. این محلول انواع گوناگون دارد و بعد از ریختن آن در گوش باید آن را خشک کرد و نوع و میزان و روش استفاده از محلول را دکتر دامپزشک به شما توضیح خواهد داد. بیاد داشته باشید استفادۀ بیش از اندازۀ شستشو دهندۀ گوش می تواند به گوش سگ آسیب جدی وارد کند.

_ پنبه گلوله شده و استریل: برای پاک کردن و تمیز کردن گوش و خشک کردن محلول بکار می رود.

_ موچین و یا قیچی (hemostat): این قیچی مخصوصی است که در عمل جراحی برای بند آوردن و جلوگیری از خونریزی استفاده می شود و در اینجا برای کندن موهای داخل گوش می توان آز آن استفاده کرد. این عمل را باید بسیار بادقت انجام دهید تا آسیبی به گوش نرسد.

_ گوش پاکن: برای استفاده از گوش پاکن ابتدا باید مو های داخل گوش را جدا کنید. در صورتی که مهارت کافی در استفاده از آن را ندارید توصیه نمی شود.
هرگز گوش پاکن را داخل گوش فرو نکنید و تا جایی به داخل گوش ببرید که مجاری گوش و گوش پاکن قابل دید باشد زیرا ممکن است باعث پاره شدن پردۀ صماخ گوش سگ شوید.
در تصاویر زیر روش شستشوی گوش سگ را مشاهده می کنید.

پیام بگذارید