بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

لحظه اول براي آوردن سگ يا گربه عقيم شده به خانه كمي سخت است ولي

 اينجا مراحلي را به شما براي نگهداري در خانه آموزش ميدهد.

1- سگ خود را به خانه بياوريد و او را در تخت خودش بنشانيد (از راحت

 بودن او مطمئن شويد)

2- غذاي او را تقسيم بندي كنيد و هر وقت كه او اجازه خوردن پيدا كرد به او

 بدهيد و كم كم آن را افزايش دهيد(لقمه لقمه)

3- خيلي نرم و ملايم با سگ خود صحبت كيند.

4- قلاده سگتان را تا زماني كه به شما اجازه داده نشده (از طرف دامپزشك )

باز نكنيد.

5- اگر براي سگتان گردنبند اليزابت بسته شده سعي كنيد بازش نكنيد(نه

 خودتان نه سگتان)

· اگر فكر ميكنيد كه سگتان به توجه بيشتري احتياج دارد حتما اين كار را

انجام دهيد.

· به خاطر داشته باشيد شما نبايد هيچ كاري به جز عشق ورزيدن و مراقبت از

 او كنيد اين تنها چيزي است كه او نياز دارد.

· سگهاي عروسكي مدتي طول ميكشد تا بهبود يابند .صبور باشيد.

هشدارها:

سگها بعد از عمل احتياج به خواب دارند اين فضا را براي او فراهم كنيد.

پیام بگذارید