بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

به سگ این امکان داده شود که بتواند پس ازبزرگ شدن توله ها آنها را ترک کند.

3-13 آماده سازی سگ

قبل ازجفت گیری

واکسیناسیون

*  مطمئن شوید که واکسیناسیونهای لازم انجام شده باشد .

*  با این عمل آنتی بادیهای کافی درسگ وجود خواهد داشت .

 

سایردرمانها

* هربیماریی که ممکن است ماهیت عفونی داشته باشد باید درمان شود.

* به سگ باید داروهای ضد انگلی تجویزشود( مصرف طولانی مدت داروهای ضد انگل جدید مانند فنبندازول و اکسفتدازول دراواخرآبستنی لاروهای مهاجررا خواهد کشت).

* هرگونه تورم لثه باید درمان شود( درصورت لزوم به وسیله جرم گیری).

* به هرحال باید ازتجویزدارو درزمان اوزگانوژنز تا حدامکان پرهیزشود.

اواخرآبستنی

* کنترل آلودگی به کک وجربهای گوش.

* غذای اضافی با زوربه سگ داده نشود قبل ازروز 40 آبستنی نیازی به افزایش میزان غذا نیست.

*  غذا به مقدارکم ودفعات زیاد به سگ داده شود.

*  ازدادن مکمل کلسیم خودداری شود. این عمل ممکن است عمل غده پاراتیروئید را مختل کرده ومانع تحرک کلسیم درزمان زایمان ودرنتیجه باعث اینرسی یا اکلامیسی شود.

*  لااقل دوهفته ازموعد زایمان سگ را با محل زایش آشنا کرده واورا به خوابیدن درآن جا عادت دهید.

*  به رشد پستان درهفته آخرتوجه کنید واگررشد آن ناکافی است با تعداد سرپستانکها درمقایسه با تعداد توله های مورد انتظارکم است باید مکملهای شیرتهیه شود.

*  درنژادهای موبلند توصیه می شود که موهای ناحیه پستانها را برای دردسترس بودن بیشترسرپستانکها وموهای ناحیه پرینه وپاهای عقب را برای تسهیل تمیزکردن سگ بعد اززایمان کوتاه کرد.

کنترل دمان بدن

*  باید نزدیک به یک هفته قبل ازتاریخ مورد انتظار برای زایمان دمای راست روده مرتبا اندازه گیری شود.

*  دمای بدن باید حداقل سه باردرروز اندازه گیری شود.

*  دمای طبیعی بدن طی اواخرآبستنی حدود 38 درجه سانتی گراد( 5/100 درجه فارنهایت) است.

* افت دما به کمتراز 5/37 درجه سانتی گراد( 5/99 درجه فارنهایت) نشان می دهد که زایمان باید ظرف 24 ساعت شروع شود.

*  کاهش دمای بدن ممکن است زود گذرباشد اما اگردمای بدن سه باردرروز اندازه گیری شود. یک بارکاهش دما ممکن است مربوط به روش نادرست اندازه گیری باشد.

*  اگرظرف 48 ساعت بعد ازافت دمای بدن هیچ علامتی اززایمان رخ نداد سگ ماده ممکن است به اینرسی اولیه رحم مبتلا شده باشد واحتمالا نیازبه عمل سزارین است .

*  درسگهایی که مشخصا توله های کمی داشته (یک یا دوعدد) یا تعداد زیادی توله دارند کنترل دمای بدن ضروری است زیرا این سگها بسیارمستعد ابتلا به اینرسی هستند.

پیام بگذارید