بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

بیماریهای لثه ودندان دراثرعدم رعایت بهداشت دهان به وجود می آید. درعین حال ابتلا به این بیماریها دربرخی نژادها ارثی است. این عوارض عبارتند از: دردناک بودن دندان. التهاب لثه که به راحتی به دنبال ضربه مختصردچارخونریزی می شود وعلاوه برآن تنفس بدبو بوده ممکن است ترشحات زیادی ازدهان حیوان خارج شود. اگرریشه دندانهای آسیا مبتلا گردد تورم مشخصی درصورت حیوان ظاهرمی گردد. بازرسی مرتب دهان وحفظ بهداشت دندانها بسیار با اهمیت است. هرچند وقت یکبار باید جرم گیری دندانها صورت گیرد. برخی ازبیماریهای دهان درارتباط با مشکلات جدی وبیماریهای عمومی مثل دیابت ویا بیماریهای کلیه بروزمی کند.

 

عفونت چین لب (Lip Fold Infection)

این عارضه درسگهایی که پوست دهانشان آویزان باشد بروزمی کند. دراین حالت ذرات غذا وبزاق درآن تجمع می یابد. این حالت هنگامی قابل مشاهده است که جراحتهای دهان عفونی گردد. ممکن است سگ با لیسیدن منطقه عفونی دیگری درسطح بدن عفونت را به دهانش منتقل نماید. به دنبال جاری شدن بزاق زیاد ازدهان بوی نامطبوعی نیزبه مشام می رسد. حیوان به دهانش چنگ زده پوست دورلبها را جدا می کند. بنابراین باید چین لبها تمیزنگه داشته شود. مخصوصا بعد ازخوردن غذا با این عمل ازبروزبیماری وعفونت جلوگیری خواهد شد.

 

سوختگیها (Burns)

سوختگی دردهان عارضه ای عادی است. زیرا سگها ازدهانشان برای بررسی هرچیزتازه ای استفاده می کنند. سوختگیهای ملایم خود به خود بهبود می یابند. اما سوختگیهای جدی ترمثل خوردن مواد شیمیایی سوزاننده به مراقبتهای دامپزشکی نیازمند می باشند.

 

اجسام خارجی (Foreign Bodies)

اجسام خارجی مانند تکه های چوب اغلب دردهان حیوان خصوصا درناحیه کام جای می گیرند. دراین مواقع سگ به طورناگهانی وبا عصبانیت بسیارزیادی به دهانش چنگ می زند. همچنین بزاق زیادی ازدهان حیوان جاری شده وحیوان دهانش را بازنگه می دارد سرخود را مرتبا تکان داده ازخوردن غذا امتناع می ورزد. تا زمانی که جسم خارجی خارج نشود این علائم باقی خواهد ماند. اگرخودتان توانایی بیرون آوردن جسم خارجی را ازدهان حیوان ندارید این کاررا به فرد با تجربه ای واگذارنمایید.

پیام بگذارید