بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

هيگروما چيست؟اصطلاح هيگروما به هر نوع تورم بافتي مزمن گفته مي شود كه حاوي مايعات غير عفوني بوده و تسط بافتي سخت احاطه شده .هيگروما اغلب در اثر فشار هاي به بافت نرم بر روي برجتگي هاي استخواني مانند آرنج دست يا پاشنه ي پا ايجاد مي شود و متداول ترين آن هيگروماي ناحيه آرنج است كه به شكل يك برجستگي در ناحيه ي پشتي-جانبي آرنج ديده مي شوداين عارضه اغلب به علت ضربه هاي مزمن و مكرر به صورت دو طرفه در هر دو دست رخ مي دهد و اغلب فاقد درد مي باشد و در اكثر سگ هاي جوان در سنين 6 الي 18 ماهگي اتفاق مي افتد و بروز آن در نژاد هاي برگ متداول تر است.هيگروما ممكن است در سگ هاي مسن تري كه مشكلات عصبي-عضلاني دارند نيز رخ بدهد اما بروز آن در سنين كمتر از 2 سال متداول تر است.
 

در بسياري از موارد هيگروما در سگ هايي اتفاق مي افتد كه بر روي سطوح سفت و سخت مانند زمين آسفالت نگهداري مي شوند.به اين ترتيب كه ابتدا زخمي در ناحيه ي آرنج ايجاد شده و سپس به علت اختلال خونرساني به محل هيگروما تشكيل مي شود.سگ هايي كه پوست نازك و چربي زير جلدي اندكي دارند مستعد ترند.برخي بيماري هاي ارتوپدي كه باعث مي شوند حيوان به هنگام نشستن بر روي جناغ سينه فشار بيشتري به مفصل آرنج خود وارد سازد مي تواند باعث تشكيل هيگروما گردد.هيگروماي مفصل آرنج ممكن است در اندازه هاي مختلف باشد و با ضربه هاي مكرر بزرگتر و ضخيم تر خواهد شد .هيگروما به خودي خود عفوني نيست و فاقد هرگونه ميكروب مي باشد مگر آنكه در طي دستكاري و تلاش براي تخليه مايعات داخل آن باعث ورود و تجمع باكتري به داخل آن شود و هيگروماي عفوني,گرم و دردناك شود.اگر هيگروما كوچك و فاقد درد باشد معمولا خاصي براي حيوان ايجاد نميكند و تنها از نظر زيبايي مورد پسند نيست.
 

درمان اصلي براي هيگروماي آرنج برطرف كردن علت آن است.ممانعت از تكرار ضربه هاي وارده به آرنج مهمترين مساله است.بهترين اقدام تهيه بستري نرم براي حيوان و لايه گذاري ضخيم و مناسب در سطح محل استراحت مي باشد.بانداژ ناحيه آرنج در موارد مزمن هيگروما از آن نظر كه مانع تماس آرنج با زمين و اعمال فشار مستقيم بر اين ناحيه شود مي تواند كمك كننده باشد.هيگروماهاي تازه تشكيل اغلب در صورت اصلاح بستر و مراقبت هاي لازم به تدريج از بين خواهند رفت.تنها در مورد هيگروماهايي كه اندازه ي كوچكي دارند برداشت كامل آن توسط جراح امكان پذير است.تخليه ي مايعات درون هيگروما اغلب فايده ي چنداني ندارد و حتي ممكن است باعث ورود باكتري و ايجاد عفونت شود و اوضاع را بدتر كند.تنها در صورتي كه هيگروما عفوني شده و علائم گرمي و درناكي در آن مشاهده مي شود يا هنگاميكه مجراي ترشحي از آن به بيرون تشكيل شده باشد انجام عمل جراحي ضروري است.عفونت هيگروما توسط زهكشي مايعات آن و استفاده از آنتي بيوتيك هاي مناسب درمان مي شود .مراقبت از حيوان و نگهداري بانداژها بعد از جراحي به طور معمول مشكل بوده كه بروز زخم و برگشت هيگروما از عوارض احتمالي خواهد بود.

پیام بگذارید