بیماری تب مالت

(Brucellosis)
تب مالت در سگ یک بیماری باکتریایی است که از سگی به سگ دیگر به راحتی منتقل می شود. انتقال بیماری از طریق تماس فیزیکی و دهان صورت می گیرد. نازایی و سقط جنین از مهمترین علائماین بیماری به شمار می آیند. سگ های مبتلا بی قرار بوده و موهایشان می ریزد. غدد لنفاوی در آنها بزرگ شده و مفاصل بزرگ و متورم می گردند. ولی با این حال همیشه علائم بیماری واضح و معین نمی باشد. سگ نر مبتلا به بیماری بروسلوز از التهاب بیضه و پروستات رنج میبرد. کلیه سگ هایی که سابقه سقط داشته و یا در زایمان مشکل دارند باید از نظر این بیماری مورد آزمایش قرارگیرند. هنوز هیچ واکسن موثری برای پیشگیری از این بیماری در سگ ها کشف نشده است.

پیام بگذارید