بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

التهاب بیضه ها ممکن است به دلیل آسیب های خارجی و یا بیماری های داخلی بروز نماید. این بیماری که با درد و گرمی کیسه بیضه خودنمایی می کند منجربه ناباروری می شود. در این حالت سگ به شدت حساس شده در راه رفتن دچار مشکل گردیده و ترجیح می دهد بر سطوح سرد بنشیند. در این حالت حیوان باید به سرعت تحت درمان قرار گیرد زیرا در غیر این صورت قدرت باروری خصونهایی که اختصاص به عمل نسل گیری دارند به شدت کاهش یافته و عقیم می شوند.

پیام بگذارید