بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

دستگاه تناسلی از مجموع اندام های جنسی داخلی و خارجی تشکیل می شود. نازایی یکی ازعوارض بیماری های این دستگاه می باشد. سایر علائم شامل خروج ترشحات غیر طبیعی از آلت تناسلی نر یا مهبل ماده می باشد. نشانه های دیگر آن نیز عبارتند از: تورم و آماس دراندام های جنسی و وجود درد در اندام های فوق.

پیام بگذارید