بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 (Paralysis)
فلجی موضعی یا کامل به علت ابتلا بیماری های متعددی در سگ ها ایجاد می شود. یکی از مهمترین علل فلجی به جز جراحات ضربه ای بیماری دیسک بین مهره ای است. این عارضه زمانی رخ می دهد که دیسک ها بر نخاع فشار وارد آورند. بدین ترتیب ارسال پیام های عصبی بین مغزو اندام های بدن متوقف شده که موجب بروز فلجی می شود. یکی دیگر از بیماری های مخربی که تغییراتی درستون مهره ها را به دنبال داشته و بیشتر اوقات درنژادهای بزرگ باعث فلجی می شود رشد تومورها و تخریب اعصاب محیطی می باشد. دامپزشک با معاینه اعصاب نواحی مختلف و انجام آزمایش های تشخیصی دیگر منشا فلجی را تشخیص خواهد داد.

پیام بگذارید