بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 (Epilepsy)
صرع در مواردی اتفاق می افتد که انرژی متراکمی در مغز به طور ناگهانی آزاد می شود. ظاهرا هیچ دلیلی برای آن نمی توان مطرح کرد. ارسال پیام های الکتریکی فوق ناگهان متوقف شده و صرع فروکش می کند. مشاهده آن برای اولین بار بسیار ناراحت کننده است ولی به ندرت زندگی حیوان را مورد تهدید قرارمی دهد. سگی که علائم تشنج و صرع از خودش نشان می دهد به منظور مشخص شدن علت باید توسط دامپزشک مورد معاینه قرارگیرد. در صورت تشخیص صرع تجویز دارو های خوراکی تا حدودی می تواند مانع تکرار این گونه حملات شود.

پیام بگذارید