بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

دستگاه تنفس شامل اعضائی می شود که درعمل تنفس ایفا نقش می کند. این اعضا عبارتند ازسوراخهای بینی . مجاری بینی . حنجره . نای . برونشها . ریه ها . عضلات دیافراگم وعضلات بین دنده ای.

نشانه هایی که ممکن است بربیماریهای دستگاه تنفس دلالت نمایند عبارتند از:

ترشح ازبینی                                       تنفس صدا دار یا مشکل

عطسه                                               تغییرصدا

سرفه                                                صداهای غیرطبیعی ازداخل سینه

افزایش تعداد تنفس                               سطحی شدن تنفس

تراکئوبرونشیت عفونی :

تراکئوبرونشیت عفونی یا بیماری Kennel  cough بیماری مسری است که به سادگی ازسگی به سگ دیگرمنتقل می شود. این بیماری به وسیله ویروسهای مختلف ویک باکتری به نام بورد تلابرونشی سپتیکا بوجود می آید. البته باکتریهایی نیزبا اهمیت کمتردراین بیماری دخالت دارند. نشانه های بیماری عبارتند ازسرفه های خشک ومتناوب وگاهی ترشحات بینی این سگها معمولا ازجهات دیگرسالم به نظرمی رسند. کنل کاف یک بیماری کشنده نیست واکثرسگهای مبتلا درعرض چند روز بهبود می یابند. ولی توله های جوان وسگهای کوچک به مراقبت های ویژه ومحیط گرم وهوای نسبتا مرطوب نیازدارند. ممکن است که برای جلوگیری ازعوارض آتی به آنتی بیوتیک نیزاحتیاج باشد.

برونشیت: برونشیت ممکن است که به دنبال تراکئوبرونشیت عفونی ویا سایرعفونتهای ریوی اتفاق افتد. بیماران دارای سرفه های دائمی . خشک وخشن هستند وممکن است که به دنبال حملات سرفه به آنها حالت تهوع دست دهد ویا ازدهان آنها بزاق کف آلودی سرازیرشود.این بیماران معمولا تب ندارند ولی وضعیت عموی آنها ناخوشایند است. پرستاری مناسب به همراه درمان لازم می بایست که درمورد بیماران درنظرگرفته شود.

تورم مخاط بینی (رینیت): التهاب بینی می تواند باعث ایجاد ترشحات سبزرنگ ازبینی وبوی ناخوشایند گردد. علل التهاب بینی متفاوت است ودراین بین باکتریها. قارچها و ویروسها مهمترازبقیه می باشند. درمان رینیت بستگی به عامل مسببه آن دارد ودرواقع تشخیص وارائه درمان مناسب به عهده دامپزشکان است .

پنومونی :علائمی که درپنومونی (التهاب ریه ها) رخ می دهد عبارتند از: سرفه. تنفس سطحی. تب بالا. نبض سریع واحتمالا ایجاد صداهای غیرطبیعی ازسینه. التهاب ریه ها می تواند دراثرویروسها . باکتریها وانگلها ویا آلرژی اتفاق افتد. سگ مبتلا به پنومونی برای آنکه بتواند بهترتنفس نماید سرخود را به جلو می کشد وآرنجها را بازقرارمی دهد. چنانچه سریعا بیمارمورد مداوا قرارگیرد بهبودی نیزدراکثرموارد رخ خواهد داد.

آلرژی :عطسه وسرفه ممکن است ناشی ازآلرژی باشد. گردوغبار. غذاها وآلرژیهای استنشاقی می توانند منشا بیماری باشند. اما مهمترین نشانه درآلرژی خارش بدن است .

پیام بگذارید