بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

قلب پمپی است که خون را دربدن به گردش می آورد. خون حاوی اجزاء حیاتی وضروری نظیر اکسیژن وغذا وهورمونهایی است که عملکرد بدن را تنظیم می کنند. به علاوه گردش خون مناسب درحمل وخارج ساختن مواد مضری نظیر دی اکسید کربن دخالت می نماید. نقص واشکال درگردش خون باعث ایجاد مشکلاتی درسایراعضاء بدن می شود.

            علائمی که ممکن است درمشکلات قلب دیده شوند عبارتند از:

سرفه وسطحی بودن تنفس              اتساع شکم وورم کردگی اندامهای حرکتی

بی حالی وضعف                         افزایش ضربان نبض

غش                                          لرزش قابل لمس جدارسینه مجاورقلب

کاهش وزن                                 آبی رنگ شدن لثه ها

وقفه دررشد

به طورکلی قلب دارای یک سری بیماری های مادرزادی وبرخی بیماری های اکتسابی است. ازجمله بیماریهای مادرزادی می توان به سوراخهای دیواره های داخلی بطن ها وبازماندن مجرای شریانی و تنگی شریان ریوی اشاره کرد. راجع به برخی ازبیماریهای اکتسابی قلب توضیح مختصری می دهیم .

نارسائی احتقانی قلب : زمانی که قلب ازپمپاژ خون وبه جریان انداختن آن دررگها ناتوان گردد ویا ازکیفیت جریان خون کاسته گردد دچارنارسائی شده است. لفظ احتقان بدین جهت به کار می رود که به علت اختلالات گردش خون مایعات خون درنواحی دیگری ازبدن به غیرازداخل رگها تجمع پیدا می کنند. چنانچه مایع درداخل ریه ها تجمع یابد باعث سرفه وسطحی شدن تنفس می گردد. سگهای  مبتلا به نارسائی احتقانی قلب تحمل ورزش وفعالیت های بدنی را ندارند ودرموارد خاصی ممکن است شکم نیزدراثرتجمع مایعات متسع گردد ویا دست وپاها ورم کنند. یک دامپزشک می تواند که با گوش کردن سینه بیماری قلبی ویا تجمع مایعات درریه ها را تشخیص دهد ودرصورت نیازاقدام به رادیوگرافی ویا تهیه نوارقلب نماید. دردرمان بیماری بهره گیری ازدارو کاملا ضروری است ولی غذای بیمارمی بایست دارای نمک بسیارکم باشد.

بیماری عضله قلب :اتساع(گشادشدگی) عضله قلب بیماری است که بیشتردرنژادهای بزرگ دیده می شود ومعمولا درسن 6-5 سالگی رخ می دهد. دراین حال عضله قلب ضعیف می شود ودرنتیجه حالتی ازنارسائی احتقانی قلب به وجود می آید. اندازه قلب بزرگ شده ودستخوش انقباضات نامنظم (ریتمی) می گردد. برخی ازاین انقباضات باعث خروج خون ازقلب نشده ودرنتیجه نبض نیزبوجود نمی آید. علائم بیماری عضله قلب شامل بی حالی. سرفه. اتساع شکم. کاهش وزن ودربعضی موارد ورم کردگی دست وپا وکلاپس است. مصرف دارو برای افزایش طول عمرحیوان ضروری است.

بیماریهای دریچه ای:بیماریهای مزمن دریچه ای یکی ازمتداول ترین بیماری های قلب به حساب می آیند. دراین بیماریها بسته شدن دریچه ها مختل می شود وبه تدریج کارایی قلب دربه گردش درآوردن خون ازبین می رود. علائم نارسائی دریچه ها شامل سرفه. تنفس سخت وصدادارو بی قراری درشبها است. معمولا صدای حاصل ازنارسائی دریچه ها قابل جستجواست. سگی که مبتلا به بیماری دریچه ای مزمن بوده ونشانه های بالینی فوق الذکررا نشان می دهد می بایست که هرچه سریع تربه وسیله یک دامپزشک معاینه ودرمان گردد.

پیام بگذارید