بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 
کنه ها در سگ.
بیماری Lyme (ورم مفاصل) در جهان رو به افزایش است. بیش از 100.000 مورد از این بیماری از سال 1982 گزارش شده است. من خودم افراد زیادری را می شناسم که به این بیماری مبتلا بوده و هستند. این بیماری اولین بار در سال 1975 کشف شد. این بیماری یک بیماری عفونی می باشد که اول بر روی پوست و سپس بر روی مفاصل و سیستم عصبی و سرانجام بر روی دیگر ارگانهای بدن اثر می گذارد . این بیماری توسط باکتریی به نام (Borrelia burgdorferi) بوجود می آید. این باکتری در حیاط وحش در موشها و آهوهای پا سفید پیدا شد. این حیوانات توسط کنه ها گزیده می شوند. وقتی که کنه موش یا آهو را رها می کند این باکتری در بدن کنه ها باقی می ماند و حال اگر کنه بدن انسانی را بگزد می تواند بیماری Lyme را به انسان منتقل کند.

عمده ترین کنه هایی که بیماری Lyme را منتقل می کنند عبارتند از :

انتقال بیماری Lyme در شمال غربی و شمال مرکزی آمریکا توسط کنه های پا مشکی صورت می گیرد.
در سواحل اقیانوس آرام این باکتری توسط کنه های پا مشکی غربی به انسان انتقال داده می شود.
برای اینکه بیماری Lyme (ورم مفاصل) به انسان انتقال داده شود ، کنه باید حداقل 24 ساعت در بدن او باقی بماند. باکتری (Borrelia burgdorferi )در روده کنه می باشد.کنه خون بدن انسان را می مکد و دوباره خون را به بدن او بر می گرداند. انجام دادن این عمل حداقل 24 ساعت طول می کشد. اگر کنه عمل برگرداندن خون را انجام نداده باشد ، انتقال بیماری Lyme غیر ممکن است. کنه ها خود را توسط فرو کردن دهانشان در بدن میزبان و خوردن خون به آهستگی تغذیه می کنند.
 
 کنه پا مشکی غربی (Ixodes pacificus)
مشکل این است که کنه هایی که معمولاً منتقل باکتری هستند و به شما Lyme را انتقال می دهند ، کنه پا مشکی (Ixodes scapularis ) و کنه پا مشکی غربی (Ixodes pacificus) می باشند که بسیار ریز هستند. آنها از کنه های سگها و گاوها کوچک تر هستند و از سر سنجاق بزرگ تر نمی شوند! برخی اوقات مشاهده کردن این کنه ها که به پوست انسان چسبیده اند کار بسیار مشکلی است ، مخصوصاً زمانی که کنه بدن را گزیده و سرش توسط موها پنهان شده است.
 
 کنه سگ آمریکایی (Dermacentor variabilis)
در مطالعات زیادی دیده شده که کنه سگ آمریکایی با خودش باکتری بیماری Lyme را حمل می کند. به هر حال این موضوع کاملاً ثابت نشده است. همچنین کنه سگ آمریکایی از کنه پا مشکی و کنه پا مشکی غربی بزرگتر است و راحت تر بر روی بدن دیده می شود. و اغلب بعد از 24 ساعت بیرون می آیند.
اگر شما در منطقه ای پوشیده از چوب زندگی می کنید ، باید هر 12 ساعت بدن حیوان خود را برای پیدا کردن کنه بررسی کنید. اسپری های زیادی در بازار برای جلوگیری از گاز گرفتن و از بین بردن کنه وجود دارد و همچنین قلاده هایی نیز وجود دارد.
 

پیام بگذارید