سگ در جاي خود بخوابد!

چگونه به سگ عادت دهيم كه در تخت خود بخوابد!

توله سگ ها معمولا دوست دارند كه در تخت خواب خود بخوابند اما

اگر آنها نخواهند ، اينجا به شما پيشنهادهايي داده ميشود تا بتوانيد به

سگ خود عادت دهيد تا در تخت خود بخوابد.

1- مقداري خوراكي خوشمزه البته نه زياد ،در تخت او بگذاريد . با

سگ خود بنشينيد و با او در مورد روز خود صحبت كنيد يا چيزي

مثل آن.

2-اگر اين راه جواب نداد پس تخت سگ خود را كنار تخت خود قرار

دهيد و اگر موقع خواب شماست به تخت خود برويد و دست خود را

به پايين تخت آويزان كنيد و سگ خود را نوازش كنيد اگر شما

بخواهيد ميتوانيد رويش پتو هم بيندازيد.

3-تخت سگ خود را انتهاي تخت خود بگذاريد و مرحله 1 را تكرار

كنيد. راه ديگر اين است : شما ميتوانيد يكي از عروسكهاي مورد

علاقه و نرم او را در تخت او بگذاريد تا او در تختش بخوابد.

4-اگر اوسعي كرد كه از تختش بيرون بيايد به روي خود نياوريد و

خود را با خواب يا كتاب يا مجله خواندن يا كار كردن با لپ تاپ

مشغول كنيد او با اين كارتان ميفهمد كه اين كار او براي شما جالب

نيست و به تختش ميرود.

پیام بگذارید