بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

آیا سگتان دوست دارد مزاحم شما شود وقتی شما میکوشید کمی ریلکس شوید ؟ اینجا نکاتی برای بازیهای با یگ برای انسانهای تنبل وجود دارد . احساس آزادی کنید و صاحب خودتان باشید .

لیزرهای نقطه ای :

1. از یک لیزر نقطه ای استفاده کنید . مطمئن شوید که باتری اضافه دارید .

2. نور را بر تمام جاهایی که در آن دراز مشیده اید یا تلویزیون تماشا میکنید بتابانید . سگتان قطعا عاشق دنبال کردن نقطه ی لیزر میشود .

عروسکهای دنباله دار

1. عروسکی با نخ دنباله دار بسازید یا بخرید .

2. دراز بکشید یا در نقطه ای که میخواهید ریلکس باشید .

3. یک دستتان را آزاد بگذارید تا اسباب بازی دنباله دار را بالا و پایین کند . سگتان برای دنبال کردن آن مرتبا عقب و جلو میرود .

 

پیام بگذارید