بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

ورزش مرتب و منظم باعث شادابی نشاط و چالاکی حیوان شده و در نتیجه به سلامتی حیوان کمک میکند.ورزش ماهیچه ها را تقویت کرده و باعث میشود قلب نسبت به حالت عادی مقدار بیشتری خون به داخل رگ ها پمپاژ کند
این عمل به عملکرد همه ارگان های داخلی کمک کرده میتواند احتمال بیماری های خطرناک مانند بیماری های قلب عرروق و دیابت را کاهش میدهد

ورزش موجب افزایش مصرف کالری در بدن گشته و از چاقی مفرط جلوگیری میکند.
ورزش همچنین تنوع و سرگرمی بوده برای سگ و میتواند از بسیاری از مشکلات رفتاری مانند جویدن اسباب و اثاثیه خانه و لیس زدن خود جلوگیری کند.
 
نوع تمرین در سگ ها متنوع بوده و به عوامل و فاکتور هایی بستگی دارند که عبارتند از:سن سگ اندازه و نوع نژاد ان.سگ کوچکی که در خانه نگهداری میشود نسبت به سگ های بزرگ به ورزش کمتری احتیاج دارد.سگ های ورزشی مانند نژاد های کاری با ورزش زیاد شاداب و دارای رشد خوب میشوند این سگ ها به زمان بیشتری برای ورزش نیاز دارند و قسمت بیشتر وقت شما را به خود اختصاص میدهند.
برای اینککه ورزش سگ سودمند تر واقع شود باید با قاعده ودر زمانی معین و ثابت باشد و باید 2بار در روز ورزش کند
کم و زیاد نکردن به این معناس که مقدار و نوع ورزش در یک دوره ثابت است.
تغییر سریع ورزش از سبک به سنگین باعث اسیب دیدگی ماهیچه ها یا رباطات و پیچ خوردگی و ترها میشود
برای جلوگیری از تکراری شدن ورزش نوع ان را تغییر دهید این عمل میتواند مانع خستگی شما و سگ شما شود

پیام بگذارید