بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

باید همیشه بیاد داشته باشیم که حیوانات احساسات ما را درک می کنند. به همین علت نباید بین آنها تفاوت قایل شویم حتی اگر شما کسی هستید که کارتان تکثیر حیوانات است، باید میزان توجه و ابراز علاقه شما به تمام حیوانات به یک اندازه باشد آنها هم مانند ما انسانها حس حسادت دارند و همین امر باعث میشود در زمان نبود شما باهم رفتاری خشونت آمیز داشته باشند.
برقراری ارتباط در گروههای همسان آسانتر می باشد. مطالب ذکر شده فقط شامل حیوانات اجتماعی و خانگی میباشد.
برقراری ارتباط پرندگان با دیگر حیوانات مانند سگ و گربه سختتر می باشد و اگر قصد چنین کاری دارید باید پرنده شما در زمان جوجگی بوده و حیوان خانگی تان بسیار رام و تحت فرمان تان قرار داشته باشد که من آنرا توصیه نمیکنم چون تجربه آن را ندارم.
اما در سگها و گربه ها این ارتباط برعکس آن چیزی است که همیشه شنیده ایم. سگها با گربه ها بهتر ارتباط برقرار می کنند و شما بهتر است اگر تصمیم به نگهداری سگ و گربه در کنار هم را دارید انتخاب شما بچه گربه باشد نه گربه بالغ و خواهید دید که سگتان چقدر قشنگ از گربه نگهداری می کند البته بیاد داشته باشید زمانی که حیوان شما ( سگ و گربه ) در دوران شیردهی قرار دارد از بچه حیوانات دیگر نیز نگهداری می کند و کم دیده شده مادری در امنیت و آرامش قرار داشته باشد و به نوزاد حیوانات دیگر حمله کند.
1.به حیوان تان اطمینان داشته باشید.
2. حیوان جدید را در دست گرفته و اجازه دهید به شناسایی هم بپردازند.
3. در این زمان از انجام رفتاری تند و سرشار از استرس دست بردارید اگر نمیتوانید بر رفتار خود تسلط داشته باشید از این کار صرفنظر کنید. چون همین حالت درونی شما باعث ایجاد نگرانی و نا امنی در حیوانات شده و ممکن است رفتاری غیر منتظره از آن سرزند.
4. هر دو حیوان را با هم نوازش کنید آن حیوانی که حالت تدافعی دارد را به آرامش دعوت کرده و با کلمه نه کنترلش کنید.
5. شب اول آشنایی را در کنار حیوانات سر کنید و زمان بیشتری را با آنها سپری کنید.
6. برای هر کدام ظرف آب و غذا و رختخواب جدا تهیه کرده و در مکانهای دور از هم قرار دهید.
آشنایی دو سگ بالغ یا دو گربه بالغ
حس مالکیت محیط همیشه در نرها وجود دارد و باید به آن توجه شود و قرار گرفتن دو نر بدون دعوا بر سر قلمرو امکانپذیر نیست و همیشه قویتر باید مشخص شود از این اتفاق نترسید و بدانید که در این صورت همیشه در خانه بوی ادرار به مشام میرسد چون حیوانات با این روش قلمرو خود را مشخص می کنند.و دعوا آنقدر ادامه پیدا میکند تا قویتر مشخص شود و این توصیه نمیشود.
البته من برای رفع این مشکل در زمان پانسیون گربه های نر به روشی مخصوص خود عمل میکنم.
گربه ها را در باکس روبروی هم قرار دهید بعد از آنکه صدای جیغ و داد شان خوابید در باکسها را باز کرده و زمانی را به کنترل آنها میپردازید و در صورت خشونت دوباره این روش را انجام میدهید.
برای آشنایی سگهای بالغ هر دو سگ باید با زنجیر و قلاده بسته شده باشند سگها را به آرامی بهم نزدیک کرده و اجازه دهید همدیگر را بو کرده در صورتی که حالت تهاجمی گرفتن ( نشان دادن دندانها، خرناس کشیدن، بالا نگاهداشتن دم ) با محکم کردن بند قلاده (نه کشیدن قلاده زیرا با این حرکت سگ تحریک به گرفتن می شود) و بیان کلمه نه و یا آرام باش سگ را به آرامش دعوت کنید و اگر سگها رفتار خصمانه نداشتن آنها را بهم نزدیکتر و بندها را شل تر کرده و در نهایت آنها را در کنار هم رها میکنید.
اگر قصد نگهداری دو سگ و یا دو گربه نر را دارید در آن محل نباید سگ یا گربه ماده وجود داشته باشد چون برای بدست آوردن حیوان ماده درگیریها بسیار شدید و دور از باور خواهد شد.
اما نگهداری و آشنایی دو سگ ماده و یا گربه ماده بسیار راحت و بدونه درگیری میباشد.
اگر تصمیم دارید برای گربه و یا سگ ماده خود حیوان نری بگیرید بهترین زمان، زمان فحلی حیوان ماده میباشد. و در این زمان است که حیوان ماده حیوان نر را میپذیرد. هیچگاه در زمان آبستنی و یا شیردهی حیوان نر را به محیط نیاورید زیرا باعث ایجاد ناامنی و خشونت در حیوان ماده خواهید شد.

پیام بگذارید