بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

2 هفته بعد از جفتگیری (8_14 روز):
جنین در هفتۀ اول به 4 سلول تکامل می یابد و تا پایان هفتۀ دوم به 64 سلول تغییر پیدا می کند. در این زمان جنین وارد رحم می شود.

هفتۀ سوم (15_21 روز):
جنین شکل می گیرد و در رحم لانه گزینی صورت می گیرد.

هفتۀ چهارم (22_28 روز):
چشم و نخاع و چهره شکل می گیرد. نوزاد از 5 الی 10 میلی متر به 14 الی 15 میلی متر رشد می کند. در این دوران است که اندامها شروع به شکل گیری می کنند و جنین ها بیشتر مستعد بتلا به نقص عضو می باشند. از روزهای 26 تا 32 تحرک جنین آغاز می شود.
تغیرات در سگ ماده:
ترشحات از واژن قابل رویت است و نوک سینه ها شروع به رشد می کنند. پس از روز 26 دامپزشک از روی تپش قلب می تواند حاملگی را تشخیص دهد. در این زمان باید از فعالیت های شدید مانند پریدن از مکانهای بلند جلوگیری به عمل آورد. و 4/1 فنجان پنیر یا تخم مرغ آبپز به یک وعدۀ غذایی مادر افزود.

هفتۀ پنجم (29_35 روز):
دست و پای جنین ظاهر می شود و رشد آنها تا نمایان شدن پنجه و ناخن ها ادامه پیدا می کند. در این زمان با سنوگرافی می توان وجود جنین ها را تشخیص داد. جنین از 18 میلی متر به 30 میلی متر تغیر سایز پیدا می کند.
تغییرات در سگ ماده:
در این زمان شکم سگ ماده برجسته شده و افزایش وزن پیدا می کند و کم تحرکی و لانه گزینی در رفتارش مشاهده می گردد. باید در این مرحله مقدار جیرۀ روزانۀ غذای سگ افزایش می یابد و مصرف مولتی ویتامینهای روزانه آغاز شود (با تجویز دامپزشک).

هفتۀ ششم (36_42 روز):
سر، تنه و شکم جنین از هم تفکیک پیدا می کند و رشد کلی ادامه دارد. در این زمان رنگدانه های پوست توسعه پیدا می کند و وزن جنین باید در حدود 6 گرم باشد و طول آن 45 میلی متر. ضربان قلب جنین را می توان با گوشی پزشکی شنید.
تغییرات در سگ ماده:
شکم سگ ماده به بزرگترین حد خود میرسد. سینه و نوک سینه ها برجسته تر می شوند. در این زمان مقدار غذای روزانۀ سگ افزایش می یابد و به وعدۀ غذایی یک فنجان پنیر یا تخم مرغ آبپز افزوده می شود. از این زمان به بعد سگ دیگر باید در جعبۀ زایمان بصورت کامل مستقر شود.

هفتۀ هفتم (43_49 روز):
رشد توله ادامه دارد.
تغییرات در سگ ماده:
موهای شکم سگ ماده شروع به ریزش می کند که معمولا برای صاحبان قابل رویت نیست و مدام درحال آماده کردن محیط زایمان است. در این زمان وعدۀ غذای سگ به دو وعده افزایش می یابد. و از هرگونه پرش سگ باید جلوگیری به عمل آورد. انجام رادیوگرافی باعث تعیین تعداد و اندازل توله ها می شود.
 

هفتۀ هشتم (50_57 روز):
در زمان استراحت مادر حرکت توله ها را می توان از روی پوست بدن مشاهده کرد. توله ها از همین زمان می توانند متولد شوند.
تغییرات در سگ ماده:
ترشح شیر از نوک سینه ها آغاز می شود. جثۀ مادر بزرگ می شود و دو وعده غذایی سگ به سه وعده افزایش می یابد.
توصیه ها: در این زمان شمارۀ دامپزشک را برای شرایط غیر منتظره در دسترس داشته باشید و شرایط جسمی سگ باردارتان را برایش توضیح دهید.
اگر قرار است فردی در زمان زایمان به شما کمک کند از همین زمان به او خبر دهید.
وسیلۀ نقلیه ای را برای شرایط استراری آماده سازید (قرار دادن چند پتو بر روی صندلی عقب).
 

هفتۀ نهم (58_ 65):
رشد جنین ادامه دارد.
تغییرات در سگ ماده:
سگ ماده ممکن است دارای هیجان باشد. (له له زدن، قدم زدن، رفتار خشن) و اشتهایش ازبین برود. در این زمان باید صاحبان ثبت دقیقی از رفتار و دمای بدن سگ داشته باشند. دمای طبیعی بدن گریت دین 5/38 تا 39 درجۀ سانتی گراد است. هنگامی که دمای بدن سگ به 5/36 تا 37 درجۀ سانتی گراد کاهش یافت توله ها باید طی 24 ساعت آینده متولد شوند.
توصیه ها: چک کردن کامل لوازم مورد نیاز برای زایمان سگ و مطلع کردن دامپزشک.

پیام بگذارید