بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


مرحلۀ اول: شستشوی گوش
 اولین قدم این است که حفزۀ گوش را با محلول پاک کنندۀ گوش پر کنید. بهترین حالت آن است که گریت دین ایستاده باشد و فک حیوان مابین پا و دست صاحب (مانند تصویر بالا) قرار گیرد. و با دست چپ پوست صورت را به سمت بالا کشیده و مجرای گوش باز نگهداشته و مواد شستشوی گوش را به آرامی داخل مجرای گوش ریخته می شود. بیاد داشته باشید که مواد نباید با فشار وارد گوش شود، زیرا در این صورت هوا با فشار داخل کانال گوش می گردد که برای سگ خوشایند نخواهد بود. همچنین سر سرنگ مانند ظرف محلول شستشو دهندۀ گوش را با کمی فاصله نگهدارید تا در صورتی که سگ حرکتی ناگهانی از خود نشان داد آسیبی به مجرای گوش وارد نشود.
زمانی که تمام حفرۀ گوش با محلول پر شد، با دست چپ پایین گوش (بین فک و گوش) را به آرامی ماساژ می دهید تا مواد مومی داخل گوش و گردو خاک مخلوط با آن نرم شود.
سگ در این زمان سعی می کند تا با تکان دادن سریع سر، مواد را از گوش خارج کند. شما می توانید با قرار دادن حوله ای در کنار سر سگ از پاشیده شدن مواد به اطراف جلوگیری کنید. (هیچگاه گوش سگ را در اتاق نشیمن تمیز نکنید)

مرحلۀ دوم: حذف مواد شستشو از داخل گوش
 با استفاده از چند گاز استریل اطراف دهانۀ کانل گوش را تمیز می کنید. می توانید گاز استریل را دور انگشت خود پیچیده و یا آنرا به شکل لوله ای در آورده و به آرامی داخل کانال گوش کرده و آنرا پاک کنید. لولۀ گاز استریل را به شکل L در داخل گوش حرکت می دهید تا مایعات جذب آن شده و خارج شود (هربار با یک گاز استریل جدید و بدون رطوبت این مرحله را ادامه دهید) تا آلودگی ها کانال گوش خارج گردد. در داخل گوش برآمدگیهای متعددی وجود دارد و باید مطمئن شوید که همۀ آنها کاملا تمیز و خشک شده اند. تمیز کردن کانال گوش کمی سخت است. اما با آرامش و صبر، شما می توانید به راحتی آنرا انجام دهید.
هیچگاه در این مرحله از پنبه و یا گوش پاک کن استفاده نشود زیرا نباید هیچگونه پرزی داخل کانال گوش باقی بماند زیرا باقی ماندن هرگونه شیء خارجی در کانال گوش می تواند به پردۀ گوش آسیب وارد کرده و یا سبب ایجاد چسبندگی و عفونت گوش گردد.
برای تمیز کردن گوش خارجی (لالۀ گوش) می توانید از پنبه استفاده کنید، اما انجام ندادنش بهتر است.

مرحلۀ سوم: خشک کردن کانال گوش
 پس از تمیز کردن گوش و بیرون آوردن گاز استیریل آلوده و مرطوب، گاز خشک و تمیز دیگری را داخل کانال گوش قرار داده و انتهای گوش را ماساژ می دهید. چند بار این عمل را انجام می دهید تا مطمئن شوید هیچگونه رطوبتی بر روی گاز وجود ندارد. زیرا وجود کوچکترین رطوبت می تواند سبب ایجاد عفونت قارچی گوش گردد.

توصیه:
 _ به یاد داشته باشید در زمان ورود محلول شستشو و یا گاز استریل به گوش، سگ نباید جیغ یا ناله کند. در این صورت یعنی شما این کار را اشتباه انجام داده اید.
 _ اگر رطوبتی در گوش باقی بماند، پس از یک یا دو هفته سگ در گوش احساس خارش خواهد داشت که در این صورت باید سریعا به دامپزشک مراجعه کنید.
 _ نظافت گوش گریت دین برای افراد مبتدی می تواند کار دشواری باشد. اگر توانایی انجام آنرا ندارید باید از دامپزشک بخواهید تا هر هفته گوش سگ شما را مورد معاینه و شستشو قرار دهند.

پیام بگذارید