بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

گریت دین ها دارای گوش های بزرگی هستند چه گوش ها جراحی شده باشند و چه در حالت طبیعی خود قرار داشته باشند.
کانال گوش این نژاد بسیار به آلودگی حساس می باشد و باید به طور منظم تمیز گردد. این نظافت بخصوص در گریت دین هایی که در محیط باز مانند: باغ، روستا، محیط های پرورش زندگی و فعالیت می کنند بسیار ضروری است. باوجود بازرسی و تمیز کردن منظم گوش، هر بهار معمولا پرورش دهندگان با تعدادی گریت دین که دچار عفونت های قارچی گوش شده اند و به درمان نیاز دارند روبرو می شوند.
علت اصلی این عفونت ها وجود کانال طویل و مرطوب گوش می باشد که مکان مناسبی برای تکثیر قارچ و دیگر آلودی ها است. به همین دلیل حداقل هفته ای یک بار نیاز است تا صاحبان گوش های گریت دین خود را مورد بررسی قرار دهند.
پوست اطراف کانال گوش باید به رنگ صورتی کمرنگ باشد و هیچگونه بوی عفونت از آن به مشام نرسد و همچنین نباید دارای ترشحات خارجی، التهاب و خارش باشد. وجود هر یک از این علائم می تواند دلیلی بر وجود و یا آغاز تکثیر قارچ و عفونت های باکتریایی باشد. که در این زمان صاحبان باید به دامپزشک مراجعه کنند و با تجویز ایشان شروع به استفادۀ روزانه از قطره های ضد عفونی کنندۀ گوش بپردازند.
تمیز کردن منظم گوش گریت دین بروز عفونت های گوش را به حداقل می رساند. و همانطور که قبلا اشاره شد تمیز کردن کانال گوش به علت عمیق و حساس بودن آن می تواند کاری دشوار باشد و نیاز به دقت زیادی دارد تا آسیبی به پردۀ سماخ گوش وارد نشود و در عین حال کانال گوش نیز کاملا مورد پاکسازی قرار گیرد.

پیام بگذارید