چگونه گریت دین را به گرفتن ناخن عادت دهیم؟

بهتر است صاحبان از دوران تولگی، خود ناخن گریت دین را بگیرند تا سگ از ابتدا با این عمل آشنا شود. در این زمان توله مخالفت کمی نشان می دهد چون می داند قدرت صاحب از او بیشتر است و کنترل گریت دین در این زمان بسیار آسان می باشد. توله به مرور به این روند عادت پیدا می کند و بهتر است بعد از گرفتن ناخن خوراکی مورد علاقۀ حیوان به عنوان تشویق در اختیارش قرار گیرد تا با اشتیاق بیشتری به این عمل تن دهد.
اگر گریت دین شما با دیدن ناخن گیر رفتار عصبی از خود نشان می دهد و به شما اجازه نمی دهد که به پنجه هایش دست بزنید بهتر است ابتدا ترس حیوان را از ناخن گیر و از دست زدن به پنجه هایش بریزانید.

روش آموزش:
ناخن گیر را کنار پنجۀ سگ روی زمین قرار دهید و خود کنار سگ بنشینید و با آرامش حیوان را نوازش کنید و پنجه هایش را ماساژ دهید و مقدار خوراکی تشویقی اطراف ناخن گیر بریزید و هر چند لحظه، یکی از خوراکی های اطراف ناخن گیر را به سگ بدهید به مرور زمان گریت دین درک می کند که وجود ناخن گیر دلیل بر یک اتفاق ناخوشایند نیست. در زمان آموزش اصلا به ناخن گیر دست نزنید و تا زمانی که حس ترس ازبین نرفته است ناخن سگ را نگیرید.

روش کوتاه کردن ناخن گریت دین:
برای کوتاه کردن ناخن ها، گرفتن نوک ناخن سگ کافی است. اگر ناخن های پنجۀ سگ شما شیشه ای و یا سفید است، رگ خونی آن به وضوح قابل دید می باشد، در صورتی که رنگ ناخن ها تیره و یا سیاه رنگ است در زمان گرفتن ناخن به دقت بالایی نیاز دارید در این صورت بهتر است بر روی ناخن ها نوری بتابانید تا رگ خونی داخل ناخن را بتوانید مشاهده کنید.
برای گرفتن ناخن، کنار سگ می نشینید و با دست چپ پنجۀ سگ را در دست می گیرید و با دست راست ناخن ها را کوتاه می کنید. بهتر است در زمان قطع ناخن این عمل را به آرامی انجام دهید تا در صورتی که سگ رفتاری همراه با ناراحتی نشان دادن که بیانگر ایجاد درد و انتخاب نادرست مکان قطع ناخن است، بتوانید قبل از خونریزی مانع آن شوید.
این احتمال زیاد وجود دارد که شما سهوا در زمان گرفتن ناخن رگ خونی را قطع کنید و ناخن شروع به خونریزی کند. در این زمان شما باید پنبه ای را به مقداری از انعقاد دهندۀ خون (در پت شاپها و داروخانه های دامپزشکی موجود است) و یا ویتامین K آغشته کرده و بر روی ناخن قرار دهید تا مانع خونریزی گردد. در این زمان گریت دین را با نوازش به آرامش دعوت کنید و اجازۀ حرکت به حیوان ندهید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.