بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

شكستگی استخوان، ضايعه‌ای است كه به مراقبت ويژه نياز دارد (به قسمت جابجا كردن حيوان مجروح مراجعه شود). به ياد داشته باشيد كه در اين مورد، حيوان شما درد زيادی دارد و گيج است. بنابراين هرنوع رفتار يا حركت غيرعادی را از آن انتظار داشته باشيد. خيلی از مواقع، شكستگي‌ها نمود ظاهری ندارند و از شكل جراحت نمی‌توان به وجود آنها پی برد. گاهی شكستگی وجود دارد، ولی به واسطه سالم بودن پوست يا جابجا نشدن استخوان، از ظاهر نمی‌توان چيزی متوجه شد. اين حالت در شكستگي‌های ساده ديده می‌شود.
در صورتی كه با يک شكستگی ساده برخورد نامناسب انجام شود، می‌تواند به شكستگی مركب و پيچيده تبديل شود.
 

در شكستگي‌های مركب شما با دو مسئله مواجه هستيد:
1. شكستگی استخوان و زخم پوست كه استخوان از آن بيرون زده است. طرز تشخيص استخوان شكسته از پيچ‌خوردگی و دررفتگی به اين صورت است.

در استخوان شكسته می‌توان موارد زير را مشاهده كرد:

• درد و تورم ناگهانی در ساق پا.

• تغيير اندازه،طول و شكل پا.

• در شکستگی‌ها، بعد از كوچكترين حركت حيوان، صدای سايش استخوان‌ها روی هم شنيده می‌شود.

• ناتوانی در تحمل وزن. گاهی به نظر می‌رسد كه پا آويزان است.

وقتی كه مطمئن شديد حيوان دچار شكستگی است، بايد چكار كنيد:

• به حيوان پوزه بند بزنيد.

• برای درمان شوک اقدام كنيد (به قسمت بي‌هوشی مراجعه كنيد)

• در صورتی كه شكستگی از نوع مركب نيست عضو را با تخته شكسته‌بندی مهار كنيد.

• حيوان را با دقت و به سرعت نزد دكتر دامپزشک ببريد.

2. در شکستگی های مركب، زخم و خونريزی وجود دارد.
در اين حالت باید ابتدا خونريزی را كنترل كنيد و از بوجود آمدن عفونتها جلوگیری به عمل آورد و سپس به درمان سکشتگی پرداخت. در این زمان به علت وجود زخم باز نمی توان استخوان شکسته را گچ گرفت زیرا داخل گچ به دلیل رطوبت و کم بودن جریان هوا محیط مناسبی برای رشد باکتریها می باشد.

پیام بگذارید

X