بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت


یکی از این تعلیمات ممانعت از تعقیب وسایل نقلیه است که قبلا توضیح داده شد. موارد دیگری نیز وجود دارد که متعاقبا توضیح داده خواهد شد. قبل از اینکه همراه سگ خود از عرض خیابان عبور کنید به او فمان ” ایست ” بدهید و سپس مطابق درس همقدم که بعدا گفته خواهد شد با پای چپ شروع به حرکت قدم به قدم نمایید تا هر موقع خطری احساس کردید و ایستادید مطابق درس مذکور سگ هم به تبعیت از شما در جای خود با یستد و منتظر اجازه و دستور شما برای حرکت و عبور از خیابان شود. سگ ها باید اصولا طوری تربیت شوند که موجب ناراحتی و عدم رضایت مردم نشوند. سگ بایستی یاد بگیرد در خیابان به دفع مدفوع مبادرت نکند.عادت کند که همیشه در آبریزها این عمل را انجام دهد. برای تعلیم این کار باید از همان زمان تولگی سگ را تربیت کنید و همان طوری که به سگ اجازه نمی دهید در اطاق به این کار مبادرت نماید اگر اجازه ندهید که در پیاده رو نیز حتی یک مرتبه دفع مدفوع کند به تدریج به این کار عادت می کند. مسلم است که توجه به این موضوع در ابتدا تا حدی مشکل و پر زحمت خواهد بود، ولی قبول کنید این زحمت، نتیجه عالی و پسندیده ای خواهد داشت.


سگ ها اصولا شناگران ماهری هستند و این استعداد از زمان تولد در آنها وجود دارد با وجود این باید سعی شود که حیوان به تدریج به آب عادت نماید. هرگز نبتید توله سگ را بدون مقدمه در آب انداخت، زیرا موجب می گردد که سگ در آینده از آب بترسد. بهترین کار این است که در ابتدا به ارامی و با احتیاط توله سگ را با آب آشنا کنید. این کار موجب می شود که در دفعات بعد حیوان به میل خود در آب رود و خیلی خوب شنا کند.


از پرت کردن سنگ در آب در مقابل حیوان بپرهیزید زیرا سگ قادر به پیدا کردن سنگی که در آب فرو رفته نیست و در نتیجه درس پیدا کردن اشیاء را که مدتی برای تعلیم آن زحمت کشیدهاید از یاد می برد. سگ ها باید عادت کنند به حیوانات دیگر صدمه نزنند و باعث ناراحتی آنها نشوند. اگر سگی که گربه ها را دنبال می کند تشویق کنید، پس از مدتی قاتل گربه ها خواهد شد ولی اگر از زمان تولگی، سگ را از این کار بازدارید و او را عادت دهید با گربه آشنا شود، به تدریج با این حیوان دوست می شود. اگر سگ مرغ و خروس خانگی را دنبال نمود باید فورا او را از این کار منع کنید. برای این منظور با انداختن زنجیر پرتاب به طرف سگ او را مورد سرزنش قرار دهید؛ یا اینکه یک بند 15 تا 20 متری استفاده کنید و در حالی که سگ به وسیله بند تحت کنترل شما است از محل نگهداری طیور عبور دهید و به حیوان تعلیم دهید که در پی آزار آنها نباشد.


اگر سگ احیانا مرغ و یا خروسی را خفه کرد یا کشت باید فورا تنبیه اش کنید و با پرتاب زنجیر و گفتن کلمه ” نه نه ” او را از این عملش بازدارید. یاد اوری می شود که تنبیه باید بلافاصله بعد از ارتکاب عمل انجام شود، زیرا مدت کوتاهی پس از ارتکاب عمل آنها را فراموش می کند.

پیام بگذارید