بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

چه چيزهايي را صاحبان سگ بايد در مورد كمكهاي اوليه سگ بدانند.

به عنوان يك صاحب سگ شما بايد بدانيد كه چه چيزي براي شما و سگتان بهتر است .شما به او غذا ميدهيد ،او را به ورزش مبيريد و به او آموزش مي دهيد كه رفتاري مناسب داشته باشد. فكر نميكنيد كه مهم باشد كه بدانيد اگر سگتان دچار حادثه اي شد چه بايد بكنيد؟

تهيه بسته كمك هاي اوليه براي سگها اصلا كار سختي نيست.

ماده اول:بدانيد كه در اين شرايط نبايد بترسيد. زماني كه اتفاقي براي سگتان مي افتد شما ناخوداگاه هول ميشويد و ميترسيد .در اين حالت اول يك نفس عميق بكشيد و فكر كنيد كه الان بايد به سگتان كمك كنيد.

قانون دوم: از يك پوزه بند نرم استفاده كنيد. حتي اگر سگ شما بسيار سگ آرامي است ،زماني كه دچار سانحه شده ودرد زيادي را تحمل ميكند ممكن است به شما و خودش آسيب

 برساند.

– انتقال سگ زخمي

اگر سگ شما زخمي شده،بايد در انتقال سگتان به نزد دامپزشك بسيار دقيق عمل كنيد تا آسيب او را بيشتر نكنيد .اگر سگ شما بشدت خونريزي مي كرد بايد بلافاصله و قبل از اينكه بدن او را براي وجود آسيبهاي ديگر چك كنيد به نزد دامپزشك ببريد. پوزه بند را فراموش نكنيد . نبايد بگذاريد سگتان زياد تكان بخورد.

اگر او قادر به راه رفتن نبود مي توانيد يك پتو يا يك چيز بزرگ و صاف براي حمل كردن او استفاده كنيد . با دقت او را بر روي جسم صاف سر دهيد و تا جايي كه مي

 توانيد سعي كنيد زماني كه سگ را به داخل ماشين مي بريد پشت او صاف باشد و سرش در وضعيت نرمالي قرار گرفته باشد.

روي او را با يك پتو بپوشانيد تا گرم شود .سگهايي كه د چار شك يا سانحه شده اند اغلب بسيار احساس سرما مي كنند

پیام بگذارید

X