بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

همانگونه که در تصویر می توان مشاهده کرد، دریچۀ پیلور بخشی از معده است که آن را به دوازدهه متصل می کند. گاهی توله ها با دریچۀ پیلوری متولد می شوند که کار نمی کند.
در زمان وجود داشتن چنین عارضه ای، استفراغ علی رغم هر گونه درمانی تداوم می یابد. رشدتوله متوقف می شود، سگ ظاهری پژمرده دارد و بسرعت افسرده می شود و آب بدن خود را از دست می دهد.
هرگاه شما توله ای داشتید که این نشانه ها را بروز داد، بی درنگ آن را نزد دامپزشک ببرید. با یک عمل جراحی نسبتا ساده که شامل بریدن کنترل شدۀ عضلات دریچۀ پیلور می باشد، بهبودی کامل ایجاد خواهد شد.
دو نقص مادرزادی دیگر نیز در توله ها وجود دارد که علائم مشابهی را ایجاد می کنند، یعنی قوس آئورت مقاوم و مری غیر عادی، ولی هر دوی اینها غیر معمول هستند و در تمام موارد تنها با استفاده از پرتونگاری جراحی توسط دکتر دامپزشک قابل تشخیص می باشند.

بنابراین، بدیهی است که اگر توله سگ شما مبتلا به استفراغ مزمن است، باید آن را در اولین فرصت ممکن تحت نظارت دکتر دامپزشک قرار دهید.

پیام بگذارید