وجود جسم خارجی در دستگاه تنفس سگ

اجسام خارجیدردستگاه تنفس ممکن است شامل یک تکه چوب وخارویا هرچیزی که به طورتصادفی استنشاقشود باشد. حضوراجسام خارجی دربینی باعث می شود که سگ دائما به بینی پنجه بزند وسرفههای شدید داشته باشد. احتمالا ترشحاتی ازبینی خارج می شود وامکان خونریزی هم وجوددارد. هرگزسعی نکنید اجسام خارجی را به تنهایی ازبینی سگ خارج نمایید. دامپزشک برایاین کار موضع را بی حس کرده و یا سگ را بیهوش می کند. بدین طریق جسم خارجی بیرونآورده می شود. اگر جسم خارجی پایین تر از مجرای بینی رفته باشد حیوان به طور ناگهانیشروع به سرفه های پست سر هم و شدید می کند. این کار باعث می شود که جسم خارجی به بیرونپرتاب شود. اگر سگ موفق به خارج کردن جسم خارجی نشد باید سریعا به دامپزشک مراجعه کنید.

وجود جسم خارجی در دهان:
در این زمان بزاق زیادی از دهان سگ سرازیر می شود و حیوان توانایی خوردن را از دست می دهد. ماینۀ دهان نشان می دهد که تکه ای استخوان و یا چوب در سقف دهان یا بین دندانها گیر کرده است.
درمان بسیار آسان است. جسم خارجی را از دهان سگ خارج کنید، اما از آنجا که معمولا سگ اندک درد دارد و ناراحت است، خارج کردن جسم خارجی اعلب در صلاحیت دکتر دامپزشک می باشد.

وجود جسم خارجی در نای و اپی گلوت:
هنگامی که سگها بویژه توله ها غذای خود را می بلعند، گاهی یک سوزن،تکۀ کوچک استخوان و یا چوب را با غذا به داخل گلو مفرستند و جسم خارجی در اپی گلوت و یا نای آنها جای می گیرد.
نشانه های این اتفاق شاما سرفه های شدید و پیوسته همراه با خارانیدن متناوب در ناحیۀ گلو توسط پنجه های پسین می باشد. توله از خوردن و آشامیدن خودداری می ورزد. گاهی گرفتگی، مجرای هوا را به طور کامل می بندد و توله دچار حالت خفگی می شود و زبان حیوان به رنگ آبی تغییر رنگ می دهد.
در این زمان بی درنگ به دکتر دامپزشک مراجعه کنید. چنانچه پرتونگاری حضور جسم خارجی را آشکار نماید، خارج کردن آن نیاز به بیهوشی عمومی دارد. خوشبختانه چنین گرفتگیهایی معمولا در قسمت بالای گلو و در دسترس لبه های پنس صورت می گیرند، البته حتی هنگامی هم که آنها در پایین و درون نای باشند، می توان با عمل جراحی به آنها دست یافت.
توجه: هرگاه گرفتگی کامل باشد، زندگی توله بستگی به این دارد که با چه سرعتی بتوانید حیوان را به دکتر دامپزشک برسانید.
دامپزشک در این زمان یک برش اضطراری بر روی نای ایجاد می کند، یعنی سوراخی را مستقیما روی مجرای هوا ایجاد کرده تا هوا و اکسیژن تا زمان خارج کردن جسم خارجی، اجازۀ ورود به ریه ها را داشته باشد.

برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی، هرگز استخوانهای کوچک را با غذای توله ها مخلوط نکنید و استخوانهای مرغ را که به آسانی خورد و به تکه های تیز تبدیل می شوند را در وعدۀ غدایی توله ها قرار ندهید. سوزنهای خیاطی و هر شیی تیز و قابل بلع، تکه های پارچه و نخ های پلاستیکی را از محیط زندگی حیوان دور سازید تا سگ و توله ها به آنها دسترسی پیدا نکنند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.