بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

در این عارضه پوشش داخلی روده ها دچار آماس می گردد. دو نوع از آن وجود دارد: تورم روده حاد و تورم روده مزمن.
علت این بیماری تهاجم باکتریها به پردۀ مخاطی یا جراحت ناشی از یک سَم محرک می باشد.
نشانه های تورم روده، اسهال شدید و درد شکمی است. از آنجا که معده نیز تقریبا همواره درگیر است (تورم معده)، معمولا استفراغ نیز مشاهده می شود. هنگامی که خون در استفراغ و یا مدفوع دیده شود، عارضه را تحت عنوان ((تورم همراه با خونریزی)) می شناسند.
درمان این عارضه با تزریق داروی آرام بخش همراه آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف آغاز می شود و با تجویز خوراکی آنتی بیوتیکها و کائولین ادامه می یابد.

تورم مزمن روده
این عارضه اساساً در توله ها تا سن ده ماهگی دیده می شود.
تجربه نشان داده است عامل اصلی آلودگی شدید حیوان به کرمهای گرد می باشد.
در زمان بیماری مدفوع همواره شُل و بی قوام است و حیوان تحلیل می رود.
برای درمان بیماری باید با فاصلِۀ 10 روز دو دوز داروی ضد کرمهای گرد به حیوان بخورانید و کائولین یا ذغال چرب را نیز با غذای سگ مخلوط سازید.

به هر حال، همواره بهترین کار مشورت با دکتر دامپزشک است، چرا که ممکن است آلودگی به کرمهای نواری نیز مطرح باشد.

پیام بگذارید