بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

تردیدی وجود ندارد که این عارضه از همۀ انسدادهای روده دردناکتر است؛ خوشبختانه این عارضه تقریبا تنها به توله ها محدود می شود. در تلسکوپی شدن روده، قطعه ای از روده وارد قطعۀ دیگری مس شود که بلافاصله در بالا یا پایین آن قرار گرفته است، بعنی روده شکلی تلسکوپی به خود می گیرد.
به نظر می رسد که عامل آن در توله ها آلودگی شدید به کرمهای گرد و یا اسهال می باشد، البته این عارضه اعلب به خودی خود و بدون هیچ دلیل روشنی نیز روی می دهد.
زمان بروز این بیماری توله درد شدیدی احساس می کند و چنانچه درمان به سرعت انجام نگیرد،حیوان به سرعت تلف می شود. توله از درد به خود می پیچد و شکم حیوان باد می کند.
مراجعۀ اضطراری به دکتر دامپزشک ضرورت دارد. دامپزشک تلسکوپی شدن روده را با ملامسۀ شکم تشخیص می دهد و بی درنگ حیوان را تحت عمل جراحی قرار می دهد. عمل جراحی شامل شکافتن حفرۀ شکمی تحت بیهوشی عمومی و حذف تمام ناحیۀ تلسکوپی یا خارج کردن آن از گرفتگی است.

تورم قولون
این عارضه نوع دیگری از تورم مزمن روده است که در هر سنی در سگها دیده می شود.
علت بیماری التهاب پوشش درونی قولون، که بخشی از رودۀ بزرگ است، باعث آن می شود. این عارضه ممکن است پیامد یک بیماری ناتوان کننده باشد.
علامت آن شامل شُل و بی قوام بودن همیشگی مدفوع است که دارای مادۀ شفاف ژله مانندی می باشد. این ژلۀ شفاف بخشی از پوشش مخاطی قولون است.
درمان آن شامل رژیم غذایی دقیق بعلاوۀ یک دورۀ سه ماهه پودر ذغال است که هر وعده به غذا افزوده می گردد.
قرص ترکیبی گوارشی که علاوه بر ذغال چوب دارای پپسین و بیسموت می باشد جانشین مطلوبی برای پودر ذغال به تنهایی است.

پیام بگذارید

X