بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

سگها و آلرژي :

و موقعیت دام در نهوه تهیه عوارض سوء

جنسیت :

 در جنس ماده عموما بروز میکند

آبستنی:

عوارض دارویی ممکن است بر جنین اثر منفی بگذارد

بیماری:

در صورت بد کار کردن ارکانهای بدن بروز عوارض سوء دارویی را منجر میشود .

بطور مثال کلیه و بیماری های کلیوی میتواند در حذف یا سوخت دارو اثر بگذارد .

 سیستم ایمنی :

حیوانات مبتلا به ضعف سیستم ایمنی شاید به انتی بیوتیک ها پاسخ مناسب نمی دهند .

نژادها:بعضی از  نژادها نسبت به بعضی داروها پاسخ مناسب ندهند  مانند ژرمن

شپرد در بیماری صرع تاخیری به داروهاي کورتیکوستروئیدی

مصرف با سایر داروها :

ممکن است مصرف چند داروها باهم واکنشها را افزایش دهد و اثرات سوعی داشته

باشد

حساسیت سریع

آنافیلاکسی واکنش حادی است مه اب ریتمی قلبی .کهیر خارش -ادم حلق –

استفراق و افزایش حرکات دودی دستگاه گوارش همراه است :که معمولا ÷س از تزریق

در طول چند ثانیه تا چند دقیقه بروز میکند .(مانند تزریق پنیسیلین)علایم معمولا با

استفراغ و اسهال و بعد از آ« شوک به اختلال در کار کبد بروز میکند . گهی

کهیر نیز در سگ نمایان میشود

علایم پوستی

کهیر که در اثر تماس دارو با پوست حیوان بروز میکند که مکانیزم عمل بدین صورت

میباشد که مواد شيميايي با پروتئین پوست مخلوط میشود .

پیام بگذارید