بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

 کنترل اندوکرینی

* زایمان درسگ معمولا طولانی است وکنترل اندوکرینی آن به خوبی شناخته نشده است .

 * رخداد مهم اندوکرینی افزایش سریع وزیاد نسبت استروژن پروژسترون است .

 * غلظت پروژسترون دراواخرآبستنی کاهش می یابد و 36-24 ساعت قبل اززایمان به سرعت کاهش می یابد. این رخداد با افت دمای بدن منطبق است .

 * غلظت کورتیزول مادری درست قبل اززایمان افزایش می یابد اما نقش آن مشخص نشده است.

 * استروژنها. اکسی توسین وریلکسین احتمالا درشروع زایمان نقش دارند وهمچنین پروستا گلاندینها که 36 ساعت قبل اززایمان درخون افزایش می یابند وموجب تحلیل جسم زرد می شوند ممکن است درگیرشروع زایمان باشند.

 * غلظت پرولاکتین دراواخرآبستنی افزایش یافته ودرمرحله شیردهی به حداکثرمیزان خود می رسد. پرولاکتین احتمالا درشروع زایمان دخالتی ندارد.

 * محرک تنظیم زمان زایمان احتمالا مربوط به بلوغ محورهیپوفیزی – آدرنال جنین درزمان کامل شدن رشد ونمو جنین است .

 آماده سازی محیط

* محل یا لانه مجزا وکاملی برای زایمان وجود ندارد ولی موارد زیرباید درنظر گرفته شود.

کوران  

* فقدان کوران درمحیط زایشگاه بسیارمهم است .

دمای محیط

* می توان ازحرارت مصنوعی استفاده کرد ولی سگ ماده خود منبع خوبی برای ایجاد گرما است .

 * درابتدا حرارتی درحدود 26 درجه سانتی گراد مطلوب است اما اگرازمنبع حرارتی استفاده می شود مطمئن شوید که سگ خود را نمی سوزاند( سگ باید نسبت به توله ها به منبع حرارتی نزدیکترباشد).

بستر

* ازموادی تهیه شود که پس ازآلوده شدن به آسانی تخلیه و تعویض شود.

 * استفاده ازبسترضخیمی ازروزنامه بسیار مناسب است. زیرا لایه های بالایی را می توان درموقع لزوم تعویض نمود.

سکوت وآرامش

* لانه مخصوص زایمان را باید درگوشه یک اتاق یا ترجیحا دریک اتاق جداگانه وآرام قرارداد.

 * با این عمل ازایجاد مزاحمت غیرعمد درزمان زایمان جلوگیری می شود.

 * همسایه ها را برای تماشا دعوت نکنید

پیام بگذارید