بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

چگونه با سگ خود با امنيت كامل همراه ماشين سفر كنيم؟

سلامت رسيدن هدف هر سفري است.اما در حالي كه مردم بايد وسايل ايمني براي سگ را با خود همراه كنند چون ماشين ها عموما تجهيزات ايمني براي سگها ندارند.اينجا تعدادي توصيه است كه هم خودتان و هم سگتان به سلامت سفر كنيد.

1- سگ خود را بگيريد و مقداري تشويقي هم براي جايزه دادن همراه داشته باشد.قلاده را به او نشان دهيد و سپس به او جايزه بدهيد.قلاده اش را ببنديد و باز هم به او تشويقي بدهيد و بعد قلاده را باز كنيد.

2- او را به بيرون ببريد و داخل ماشين قرار دهيد. حالا قلاده را باز به او نشان دهيد و جايزه دهيد .قلاده او را ببنديد و كمربند او را هم ببنديد و باز هم تشويقش كنيد بعد قلاده اش را باز كنيد و از اين مطمئن باشيد كه سگتان داخل ماشين ميماند تا زماني كه به او بگوييد  ميتواند خارج شود.

3- سگتان را پشت ماشين بگذاريد و از محكم بودن قلاده اش مطمئن شويد ماشين را روشن كنيد و چند دقيقه هميان طور كه قلاده در سگتان است حركت كنيد.در حين راه به او تشويقي دهيد و بعد ماشين را خاموش كنيد و قلاده اش را آزاد كنيد تا راحت باشد.

4- بعد از مدتي به خانه برگرديد به او تشويقي دهيد و قلاده اش را كامل باز كنيد.

5- به تدريج مسافت را طولاني كنيد تا زماني كه مطمئن شويد كه او نسبت به قلاده اش و ماشين نظر مثبتي دارد.

توصيه: اگر سگ شما ماشين زده ميشود از دامپزشك بخواهيد كه

 قرص يا چيز آرامش بخشي حين سفر به سگتان بدهد

(iphenhydramin,Benadryl,meclizine,Dramamine و …)

درحين رانندگي حواستان را با سگ پرت نكنيد.

علامتهاي ماشين زدگي له له زدن و اسهال و استفراغ است.

اخطار: از پرخاشگري نسبت به سگتان وقتي استرس دارد جلوگيري

 كنيد آرامش خود را حفظ كنيد و نرمال باشيد

پیام بگذارید