بیمارستان دامپزشکی شبانه روزی پایتخت

aparat
بهترین بیمارستان دامپزشکی تهران
بیمارستان دامپزشکی پایتخت

اگر شما میخواهید بدانید پگونه سگ خود را آرام نگه دارید,میتوانید از نکات زیر برای آرام کردن او استفاده کنید.سگ با پارس کردن و بالا و پایین پریدن زیاد ممکن است باعث اذیت شما و همسایه هایتان شود.

فرمان های صوتی

از فرمان های صوتی در مواقعی که سگتان عصبی و خشن میشود استفاده کنید.

به سگ خود بگویید (نه) یا (نکن) و قلاده ی او را کمی بکشید.هرگاه این رفتار او را مشاهده کردید از این فرمان و با صدایو حالت قبلی استفاده کنید.

در 5 دقیقه ی بعدی به سگ خود محل نگذارید,حتی اگر برای شما دشوار است.سگ بزودی میفهمد که این رفتار او قابل قبول نیست و دفعه ی بعدی که فرمان را بشنود آن را انجام میدهد و آرام کردن او آسان تر میشود.
شما میتوانید از سوت و آبپاش هم استفاده کنید ولی مطمئن باشید که همیشه در دسترس شما هستند.

از قلاده استفاده کنید

اگر سگ رفتار غیر قابل قبول مانند خشونت نشان داد میتوانید او را با قلاده بسته.این کار او را از پریدن باز میدارد و میتواند او را آرام کند.

استفاده از محدوده

شما میتوانید از محدوده برای ساکت کردن سگ استفاده کنید و در صورت مشاهده ی خشونت او را در محدوده قرار دهید.در این زمان در محدوده اسباب بازی قرار ندهید تا حواس سگ پرت نشود و متوجه رفتار اشتباه خود شود.

اگر پس از 10 دقیقه سگ آرام نشود او را دوباره به محدوده بفرستید.حتی عصبی ترین سگ ها پس از 2 یا 3 بار محدود شدن آرام میشوند.

بازی و ورزش

سگ هایی که در روز فعالیت بدنی مناسب دارند کمتر عصبی میشوند.فعالیت و بازی بهترین روش برای تخلیه ی انرژی اضافه ی سگ است.

رفتار سگ خود را زیر نظر بگیرید

رفتار سگ خود را مشاهده کنید و در صورتی که خشونت او مربوط به علت حیوان خانگی دیگری یا فردی از خانواده است او را آموزش دهید.هر وقت میبینید سگتان میخواهد رفتار اشتباه خود را تکرار کنید قبل از پریدن و پارس به او خوراکی و یا اسباب بازی بدهید.در این صورت سگ میفهمد عامل خشونت او نیاز به پارس و رفتار نامناسب ندارد و او همیشه با خوراکی و اسباب بازی تشویق میشود.

تربیت سگ میتواند از حساسیت او نسبت به عواملی که باعث عصبی شدن او میشود بکاهد.سگ شما باید از تولگی بفهمد که باید فرمان های شما را انجام دهد.

سگ را تنبیه بدنی نکنید.خشونت شما باعث افزایش خشونت سگ میشود.

این آوزش ها را همیشه در هنگام رفتار خشن سگ خود تکرار کنید تا سگی آرام و دوست داشتنی داشته باشید.

پیام بگذارید

X